Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) Leeuwarden

Gemeente(n):Gemeente Leeuwarden (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Personen met verward gedrag, Samenhang decentralisaties sociaal domein, Sociale wijkteams
Type(s):Plan van aanpak
Waardering:waardering (2 waarderingen)

 

Leeuwarden is een van de eerste gemeenten die een antwoord zoekt op de essentiële verbinding tussen het veiligheidshuis en de transitie van het sociaal domein.

AVE sluit aan bij de nieuwe 3D aanpak van gemeenten in het sociaal domein en bij de strafketenpartners. De werkwijze geeft helderheid over regie en  verantwoordelijkheden. Via de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) is een opschalingsmodel ontworpen voor bijvoorbeeld multiprobleemgezinnen.

 

U kunt de aanpak lokaal als leidraad gebruiken om met protocollen en wellicht nieuwe werkafspraken de hoe-vraag te beantwoorden. En op die manier een lokale aanpak vast te stellen. Met als doel hulpverlening tijdig op te schalen en stagnatie in de samenwerking te doorbreken en zo oplopende problemen te voorkomen of zo snel mogelijk beheersbaar te maken.
Dit boekje is een product van de gemeente Leeuwarden in samenwerking met het Netwerk Directeuren Sociaal Domein en het VNG-programma sociale teams.

 

Beschrijving

 

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Om gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen bij de aanpak van personen met verward gedrag worden concrete handvatten geboden in de vorm van bouwstenen voorzien van oplossingsrichtingen. De bouwstenen hangen onderling nauw samen en vormen gezamenlijk de basis voor een sluitende aanpak.

 

Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van bouwsteen:

 

Zie ook

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !