Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 "Versterken van Veerkracht"

Gemeente(n):Gemeente Lansingerland (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Decentralisatie jeugdzorg, Participatiewet, Samenhang decentralisaties sociaal domein, Wmo 2015
Type(s):Beleidsnota

 

Vanaf 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning bij de gemeente. Deze overheveling ging gepaard met bezuinigingen. Dit betekende dat gemeenten andere keuzes moeten maken en aan de slag moesten gaan met de transformatie. Bij de decentralisaties is gekozen voor geleidelijkheid. De ondersteuning is in eerste instantie ongewijzigd voortgezet en met de aanbieders van zorg en ondersteuning zijn afspraken gemaakt voor de eerste jaren, tot en met 2017.
Besloten is om na deze overgangsfase, per 1 januari 2018, een nieuw kader te definieren voor het Sociaal Domein in Lansingerland

 

Het beleidsplan is de resultante van onderzoek, ervaring en keuzes. Het is gebaseerd op de wettelijke taken, op de resultaten van onderzoek en op gesprekken die in de loop der jaren zijn gevoerd. In bijlage I is een uitgebreide beschrijving toegevoegd om tot dit beleidsplan te komen. (de 'Lansingerlandse route').

Met dit derde beleidsplan wordt vervolgstappen gezet in de transformatie en transitie van de jeugdzorg, Wmo en participatie. Het beleid wordt zo veel mogelijk gericht op
preventie en de kracht van de lokale samenleving en versterken de politieke en bestuurlijke sturing.


 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !