Samen leven, samen doen : nota sociaal domein

Gemeente(n):Gemeente Bergen op Zoom (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2013
Onderwerpen:Samenhang decentralisaties sociaal domein
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De kadernota Sociaal Domein  heeft als doel om 1 visie op het sociaal domein vast te leggen met  verbinding  tussen de verschillende beleidsvelden. Stevige verbanden tussen werk, inkomen, zorg, jeugd, onderwijs en gezondheid zijn noodzakelijk. Intensieve samenwerking tussen deze beleidsvelden biedt kansen en oplossingen voor de steeds complexer wordende vraagstukken. De samenwerking met maatschappelijke en professionele organisaties en inwoners moet er voor zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat er vanuit dezelfde visie en uitgangspunten wordt gewerkt en dat hiervoor draagvlak is. De nota en de totstandkoming daarvan zijn een instrument om de gemeentelijke regie- en netwerkfunctie goed uit te kunnen voeren.

 

Beschrijving

De nota 'Samen leven, samen doen' beschrijft naast de visie een aantal uitgangspunten die belangrijk zijn bij de uitvoering van het nieuwe beleid. Deze uitgangspunten zijn:

  • Eerst eigen kracht en wederkerigheid (uitgaan van eigen mogelijkheden en iets voor een ander willen betekenen),
  • Op tijd (voorkomen is beter dan genezen),
  • Vangnet is de uiterste oplossing (vangnet is tijdelijk),
  • Ontschotting en winst door samenwerken (samenwerken met organisaties en inwoners ),
  • Uitgaan van het te bereiken resultaat (processen hoeven niet altijd leidend te zijn)
  • Kiezen voor innovatie
  • Menswaardig bestaan

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !