Sociale wijkteams

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Wijkgericht werken met gebiedsagenda's (Gemeente Ede, 2016)

De dorpen, Veldhuizen/Kernhem, Ede-Centraal en Ede Zuid/Bennekom beschreven doelen en effecten voor hun eigen woongebieden. In 'Samenwerken doe je niet alleen!' staan per gebie...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Samenwerking bij de zorg voor psychiatrische patiënten in Utrecht Overvecht (Gemeente Utrecht, 2015)

In Overvecht is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerking tussen buurtteams, huisartsenpraktijken en andere medische partners. 'Krachtige basiszorg...

Beleidsnota

waardering

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden, 2015)

Leeuwarden is een van de eerste gemeenten die een antwoord zoekt op de essentiële verbinding tussen het veiligheidshuis en de transitie van het sociaal domein. AVE sluit aan b...

Plan van aanpak

waardering

Sociale wijkzorgteams (Gemeente Den Haag, 2015)

De gemeente Den Haag heeft bij de vormgeving van de sociale wijkteams de ambitie als uitgangspunt genomen en heeft gekozen voor een lerende aanpak die uitgaat van integraliteit...

Beleidsnota

waardering

Utrechtse 'ambassadeurs' stimuleren vrijwillige zorg (Gemeente Utrecht, 2015)

Ambassadeurs van vrijwilligersorganisaties stimuleren bij de Utrechtse Buurtteams de inzet van vrijwilligers in de zorg. Dit is succesvol. Bij veel hulpvragen blijken vrijwilli...

Persbericht / Nieuwsbericht

Werkafspraken m.b.t. het omgaan met onrechtmatige situaties (Gemeente Haarlem, 2015)

Het Sociaal Wijkteam richt zich op de categorie van bewoners met tijdelijk regieverlies (15%) en problemen/vragen op meerdere domeinen. Het doel is om ervoor te zorgen dat deze...

Overig type

Privacy charter Buurtteams (Gemeente Utrecht, 2015)

Voor elke Utrechter is er vanaf 1 januari 2015 een buurtteam. Achter de schermen werken hier twee teams, een team Jeugd & Gezin (vanuit Lokalis) en een team Sociaal (vanuit...

Contract/overeenkomst, Overig type


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1089 praktijkvoorbeelden beschikbaar