Sociale wijkteams

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Wijkgericht werken met gebiedsagenda's (Gemeente Ede, 2016)

De dorpen, Veldhuizen/Kernhem, Ede-Centraal en Ede Zuid/Bennekom beschreven doelen en effecten voor hun eigen woongebieden. In 'Samenwerken doe je niet alleen!' staan per gebie...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Sociale wijkzorgteams (Gemeente Den Haag, 2015)

De gemeente Den Haag heeft bij de vormgeving van de sociale wijkteams de ambitie als uitgangspunt genomen en heeft gekozen voor een lerende aanpak die uitgaat van integraliteit...

Beleidsnota

waardering

Privacy charter Buurtteams (Gemeente Utrecht, 2015)

Voor elke Utrechter is er vanaf 1 januari 2015 een buurtteam. Achter de schermen werken hier twee teams, een team Jeugd & Gezin (vanuit Lokalis) en een team Sociaal (vanuit...

Contract/overeenkomst, Overig type

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden, 2015)

Leeuwarden is een van de eerste gemeenten die een antwoord zoekt op de essentiële verbinding tussen het veiligheidshuis en de transitie van het sociaal domein. AVE sluit aan b...

Plan van aanpak

waardering

Samenwerking bij de zorg voor psychiatrische patiënten in Utrecht Overvecht (Gemeente Utrecht, 2015)

In Overvecht is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerking tussen buurtteams, huisartsenpraktijken en andere medische partners. 'Krachtige basiszorg...

Beleidsnota

waardering

Utrechtse 'ambassadeurs' stimuleren vrijwillige zorg (Gemeente Utrecht, 2015)

Ambassadeurs van vrijwilligersorganisaties stimuleren bij de Utrechtse Buurtteams de inzet van vrijwilligers in de zorg. Dit is succesvol. Bij veel hulpvragen blijken vrijwilli...

Persbericht / Nieuwsbericht

Werkafspraken m.b.t. het omgaan met onrechtmatige situaties (Gemeente Haarlem, 2015)

Het Sociaal Wijkteam richt zich op de categorie van bewoners met tijdelijk regieverlies (15%) en problemen/vragen op meerdere domeinen. Het doel is om ervoor te zorgen dat deze...

Overig type

Hoe sluiten we de keukentafel aan op ons informatiesysteem? (Gemeente Zaanstad, 2014)

Per 1 januari 2014 zijn er in Zaanstad 10 wijkteams operationeel.  Bij een sociaal wijkteam kunnen inwoners terecht wanneer zij tegen problemen aanlopen op het gebied van ...

Website

waardering

Toegang en toeleiding jeugdhulp Afwegingskader FoodValley (Gemeente Barneveld, Gemeente Ede, Gemeente Nijkerk, Gemeente Renswoude, Gemeente Rhenen, Gemeente Scherpenzeel, Gemeente Veenendaal, Gemeente Wageningen, 2014)

Dit afwegingskader is geschreven om gemeenten een handreiking te bieden. Het geeft een beeld van de manier waarop gemeenten, professionals en opvoeders/jeugdigen met elkaar tot...

Handreiking

Privacyregeling en handreiking sociale teams (Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, 2014)

Zorgvuldigheid en openheid. Dat zijn de sleutelwoorden in de Privacyregeling sociale teams van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, een coproductie. De regeling en de bijhorend...

Handreiking, Regeling

waardering

Utrechtse buurtteams (Gemeente Utrecht, 2013)

Utrecht kiest  voor een nieuwe vorm van sociale basiszorg voor gezinnen met problemen op verschillende levensterreinen. De overdracht naar gemeenten van de hele jeugdzorg ...

Evaluatie, Projectbeschrijving

waardering

Perspectief op de sociale wijkteams in 2015 (Gemeente Zaanstad, 2013)

Op 1 januari 2013 is gestart met een pilot van twee sociale wijkteams (SWT's); één in Zaandam Zuid en de Rosmolenwijk en één in Wormerveer. Voor 2014 is het streven om met...

Beleidsnota

Sociale wijkteams in Venlo (Gemeente Venlo, 2013)

Vanaf januari 2015 werken in de hele gemeente Venlo sociale wijkteams. In het sociaal wijkteam werken verschillende zorg- en dienstverleners samen. Ze werken in de wi...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1647 praktijkvoorbeelden beschikbaar