Werkwijze gemeenteraden decentralisaties

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Beleidsnota Sociaal Domein 2018-2021 (Gemeente Deurne, 2018)

Ontschot, meetbaar, grip voor de raad en samen met bewoners. Dit zijn de vier ingrediënten van het nieuwe sociaal beleid van Deurne. Het zijn ook de vier onderdelen waar gemeen...

Beleidsnota

Wijk aan zet (Gemeente Tilburg, 2017)

In deze nota worden de uitgangspunten beschreven waarmee het college de sociale basis vanaf 2017, samen met de stad,  wil doorontwikkelen in het kader van de bredere trans...

Beleidsnota

waardering

Samen in Oost Gelre (Gemeente Oost Gelre, 2016)

De transformatie in het sociaal domein is omvangrijk en nog maar net begonnen. De gemeente oost Gelre wil dit graag integraal en in samenhang vormgeven. Om hier de komende twee...

Beleidsnota

Denktank sociaal domein (Gemeente Geldermalsen, 2016)

Sinds 2013 bestaat  een werkgroep van woordvoerders samenleving van de fracties in de gemeenteraad van Geldermalsen. Deze werkgroep, de Denktank Sociaal Domein, bestaat na...

Projectbeschrijving

Maatwerk in regie in het sociaal domein (Gemeente Borger-Odoorn, 2016)

  De gemeente Borger-Odoorn heeft de eerste resultaten gepresenteerd van haar aanpak in het sociaal domein. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de u...

Beleidsnota

Dag van de verantwoording decentralisaties (Gemeente Tilburg, 2015)

De gemeenteraad van Tilburg  organiseert een 'dag van de verantwoording' over de Tilburgse aanpak op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. De raad wil op die manier zich...

Persbericht / Nieuwsbericht, Video/film

Samen verder in het sociaal domein 2017-2021 (Gemeente Emmen, 2015)

  Meer maatwerk, zelfredzaamheid en betrokkenheid van inwoners. Hulpverlening rondom één huishouden in samenhang aanpakken, het voorkomen van escalatie van problematiek (...

Beleidsnota

Handreiking Gedragscode raadslid & zorg Amstelveen (Gemeente Amstelveen, 2014)

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente er vele taken en verantwoordelijkheden bij in het sociale domein: de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, jeugdigen en m...

Handreiking

Sociaal ombudsman signaleert straks knelpunten in De Wolden (Gemeente De Wolden, 2014)

Twee jaar geleden zette Josee Gehrke, griffier van de gemeente De Wolden, haar eerste ideeën over een sociaal ombudsman op papier. Inmiddels is er budget beschikbaar gesteld en...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

De gemeenteraad van Meppel en de decentralisaties : een stand van zaken (Gemeente Meppel, 2014)

In deze notitie staan twee onderdelen centraal. Het gaat daarbij om: 1 het proces tot nu toe en de rol van de raad en 2 een aanzet tot kaders. Dit alles vanuit het perspectief ...

Beleidsnota

Samenwerken in het sociaal domein: raadsledenvideo (VNG, 2014)

Heeft u als raad zicht en grip op de diverse vormen van samenwerken van uw gemeente? Ronald Bandell (Ambassadeur samenwerken sociaal domein) geeft aan dat het belangrijk is da...

Video/film

Campagne: Dat is heel normaal... (Gemeente Opmeer, 2014)

Samen met de regio's Alkmaar en Gooi- en Vechtstreek maken we gebruik van de campagne 'Dat is heel normaal in …'. Deze campagne richt zich op zelf- en samenredzaamheid. Een sam...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Kadernota Sociaal Domein De Wolden (Gemeente De Wolden, 2014)

De omvangrijke veranderingen in het sociale domein met een veel grotere verantwoordelijkheid voor de gemeente zijn voor de gemeenteraad aanleiding geweest om te kiezen voor een...

Beleidsnota

Omgaan met incidenten, de rol van de raad (Gemeente Kampen, 2014)

Wanneer incidenten zich voordoen, oefenen de media vaak grote druk uit op volksvertegenwoordigers. Een mogelijk gevolg is dat volksvertegenwoordigers bij incidenten overhaast r...

Beleidsnota

Rapport Rekenkamer over sturing raad 3D's (Gemeente Kampen, 2014)

Doel van dit onderzoek is om de raad vooraf in positie te brengen en te ondersteunen bij haar kaderstellende rol. De centrale vraag voor de rekenkamer is: Wat zijn de belangrij...

Rapportage

Inrichten onafhankelijke toezichtskamer sociaal domein (Gemeente Almelo, 2014)

De taken en budgetten waarvoor de gemeenteraad eindverantwoordelijk voor is, nemen door de decentralisaties sociaal domein toe. Op basia van de Wet Revitalisering Generiek Toez...

Raadsstuk

Spoorboekje decentralisaties voor de raad (Gemeente De Wolden, Gemeente Meppel, Gemeente Westerveld, 2013)

Dit spoorboekje behandelt de rol van de gemeenteraden bij het vast te stellen beleid in het sociale domein op lokaal niveau en de invloed van de gemeenteraden op...

Handreiking

waardering

Planningschema decentralisaties gemeenteraad (Gemeente Hoorn, 2013)

De werkgroep decentralisaties Hoorn heeft voor de decentralisaties in het sociaal domein planningschema's opgesteld voor de gemeenteraad voor de onderwerpen: AWBZ, Jeugdzorg, P...

Overig type

waardering

Bouwstenennotitie Transitie Sociaal Domein Meppel (Gemeente Meppel, 2013)

De gemeenten krijgen binnen het sociale domein er een aantal grote taken bij. Hoewel bij het schrijven van deze bouwstenennotitie nog niet geheel duidelijk is hoe dit precies v...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1647 praktijkvoorbeelden beschikbaar