Werkwijze gemeenteraden decentralisaties

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 (Gemeente Woudenberg, 2019)

Donderdag 21 februari jl. heeft de gemeenteraad van Woudenberg het Beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2022 vastgesteld. Dit beleidskader is gebaseerd op het concept 'positieve...

Beleidsnota

Beleidsnota Sociaal Domein 2018-2021 (Gemeente Deurne, 2018)

Ontschot, meetbaar, grip voor de raad en samen met bewoners. Dit zijn de vier ingrediënten van het nieuwe sociaal beleid van Deurne. Het zijn ook de vier onderdelen waar gemeen...

Beleidsnota

Wijk aan zet (Gemeente Tilburg, 2017)

In deze nota worden de uitgangspunten beschreven waarmee het college de sociale basis vanaf 2017, samen met de stad,  wil doorontwikkelen in het kader van de bredere trans...

Beleidsnota

waardering

Maatwerk in regie in het sociaal domein (Gemeente Borger-Odoorn, 2016)

  De gemeente Borger-Odoorn heeft de eerste resultaten gepresenteerd van haar aanpak in het sociaal domein. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de u...

Beleidsnota

Denktank sociaal domein (Gemeente Geldermalsen, 2016)

Sinds 2013 bestaat  een werkgroep van woordvoerders samenleving van de fracties in de gemeenteraad van Geldermalsen. Deze werkgroep, de Denktank Sociaal Domein, bestaat na...

Projectbeschrijving

Samen in Oost Gelre (Gemeente Oost Gelre, 2016)

De transformatie in het sociaal domein is omvangrijk en nog maar net begonnen. De gemeente oost Gelre wil dit graag integraal en in samenhang vormgeven. Om hier de komende twee...

Beleidsnota

Dag van de verantwoording decentralisaties (Gemeente Tilburg, 2015)

De gemeenteraad van Tilburg  organiseert een 'dag van de verantwoording' over de Tilburgse aanpak op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. De raad wil op die manier zich...

Persbericht / Nieuwsbericht, Video/film

Samen verder in het sociaal domein 2017-2021 (Gemeente Emmen, 2015)

  Meer maatwerk, zelfredzaamheid en betrokkenheid van inwoners. Hulpverlening rondom één huishouden in samenhang aanpakken, het voorkomen van escalatie van problematiek (...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1089 praktijkvoorbeelden beschikbaar