Beleidsveld Sport

 

 

 

 

Overzicht van onderwerpen binnen dit beleidsveld:

 

 

De Vereniging Sport en Gemeenten is het platform van gemeenten voor doorontwikkeling en positionering van sport en bewegen als bindend element in de samenleving. Vereniging Sport en Gemeenten beheert verschillende kennisdossiers rondom sport. In de onderstaande dossiers vindt u ook praktijkdocumenten zoals beleidsplannen, nota's en onderzoeken op onderstaande onderwerpen:

 

-          Accommodatiebeleid;

-          Sportstimuleringsbeleid;

-          Sport, bewegen en gezondheid;

-          Maatschappelijke verbondenheid;

-          Werkgelegenheid;

-          Citymarketing;

-          Innovatie;

-          Gemeentelijke sportnota's;

-          Landelijke nota's en rapporten en

-          Wet Markt en Overheid;

-          Sportbesluit

 
  • twitter
 
Er zijn nu 1892 praktijkvoorbeelden beschikbaar