Beleidsveld Sport

 

 

 

 

Overzicht van onderwerpen binnen dit beleidsveld:

 

 

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is het platform van gemeenten voor doorontwikkeling en positionering van sport en bewegen als bindend element in de samenleving. Via het Visie & Beleidsplein ontsluit en verstrekt VSG betrouwbare en actuele kennis en informatie voor gemeenten op thema's . Vereniging Sport en Gemeenten beheert verder verschillende kennisdossiers rondom sport.

 

Thema's

- Sport & Accommodaties;

- Sport & Beweegstimulering;

- Sport & Maatschappij;

- Sport & Economie;

- Sport & Nota's (o.a. gemeentelijke sportnota's)

 

Kennisdossiers

- Wet, Markt en Overheid;

- Sportbesluit;

- Staatssteun;

- Kunstgras en Gezondheid en

- Green Deal Sportvelden

 

 
  • twitter
 
Er zijn nu 1115 praktijkvoorbeelden beschikbaar