Sportbeleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Nota samen in beweging (Gemeente Harderwijk, 2017)

Sport is belangrijk voor de Harderwijkse samenleving. Het lokale sportbeleid is gericht op een leven lang sporten en bewegen voor iedereen. Sporten en bewegen is verbonden aan ...

Beleidsnota

De Heerenveense Sportspiraal (Gemeente Heerenveen, 2017)

De gemeente Heerenveen heeft de eervolle titel 'Sportgemeente van het Jaar 2017' in de wacht gesleept. De opgave voor de jury was dit jaar bijzonder lastig. Er was sprake van e...

Beleidsnota

Sport en bewegen in Gouda 2022 (Gemeente Gouda, 2017)

Met kennis van het grote maatschappelijke belang van sport en bewegen en met betrokkenheid van het veld is deze nota Sport en Bewegen in Gouda 2022 opgesteld. De intrinsieke wa...

Beleidsnota

Sport beweegt Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2017)

Rotterdam is een innovatieve stad, een ondernemende stad. Eigenschappen die ons ook op gebied van sport de nodige voordelen (kunnen) opleveren. Zaak is om ondernemerschap ook i...

Beleidsnota

De maatschappelijke functie van sport (Gemeente Noordwijk, 2016)

Gemeente Noordwijk is met het initiatief ´De maatschappelijke functie van sport´ gekozen tot winnaar van het ´Beste Initiatief op sport- en beweeggebied 2015/2016´. Deze prijs ...

Beleidsnota

waardering

Nota topsportbeleid 2016-2020 (Gemeente Weert, 2016)

De topsport in Weert is volop in beweging en veel organisaties zien kansen om de topsport in Weert verder te ontwikkelen. De vraag was wat dit biedt voor Weert en hoe de gemeen...

Beleidsnota

Utrecht, sportief en gezond (Gemeente Utrecht, 2016)

In de deze week gepresenteerde Sportnota 'Utrecht, sportief en gezond' formuleert de gemeente voor de komende vier jaar zestien ambities, op het gebied van sportstimulering, sp...

Beleidsnota

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs (Gemeente Leiden, 2015)

In deze beleidsregel is de vergoeding voor lokalen bewegingsonderwijs nader geregeld. Per 1 januari 2015 krijgen de schoolbesturen in het Primair Onderwijs de verantwoordelijkh...

Verordening

Nota voor Sport en Bewegen 2016-2019 (Gemeente Valkenburg aan de Geul, 2015)

  In de nota sport en bewegen 2016-2019 staat sport beschreven als belangrijk middel om te komen tot een participatie maatschappij. Sport staat immers in het midden van o...

Beleidsnota

Sport de stad in (Gemeente Amsterdam, 2015)

In het Plan Amsterdam staat wat de gemeente doet om de sport voor iedereen toegankelijk en bereikbaar te maken en nieuwe vormen van sport de ruimte te geven. Amsterdam telt imm...

Beleidsnota

Samen in beweging (Gemeente Hellendoorn, 2015)

Sport is in de gemeente Hellendoorn geïntegreerd in een veel breder verband via tal van concrete projecten. De gemeente investeert al langere tijd fors in sport als middel om g...

Beleidsnota

Sport maakt Den Haag sterker (Gemeente Den Haag, 2015)

  Deze nota beschrijft hoe de status van Den Haag, als mooie sportieve stad achter de duinen, nog verder ontwikkeld kan worden. Daarbij neemt de gemeente  ...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1089 praktijkvoorbeelden beschikbaar