Nota voor Sport en Bewegen 2016-2019

'Samen voor een vitale leefomgeving'

 

Gemeente(n):Gemeente Valkenburg aan de Geul (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Sportbeleid
Type(s):Beleidsnota

 

 

In de nota sport en bewegen 2016-2019 staat sport beschreven als belangrijk middel om te komen tot een participatie maatschappij. Sport staat immers in het midden van onze samenleving en vervult hiermee een brede maatschappelijke rol. Bovendien zal door de invoer van de drie decentralisaties per1 januari 2015, de inzet van vrijwilligers en de preventie van gezondheidsklachten een steeds grotere rol gaan vervullen. Dit zal in de beleidsperiode van deze nota ook voelbaar zijn. De nota sport en bewegen maakt integraal onderdeel uit van het Wmo-, gezondheids-en jeugdbeleid.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !