Aanpak radicalisering

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Hoofdlijnenbrief Integratie (Gemeente Den Haag, 2015)

Hoofdlijnenbrief van Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh van de Gemeente Den Haag aan de voorzitter van de Commissie Samenle...

Overig type

Plan van aanpak Utrecht zijn we samen (Gemeente Utrecht, 2015)

Reeds langere tijd is er in de Nederlandse samenleving sprake van polarisering tussen bevolkingsgroepen en (signalen van) radicalisering van (jonge) burgers. We zijn als stad o...

Overig type, Plan van aanpak

waardering

Hoofdlijnenbrief preventie polarisatie, radicalisering en jihadisme 2015-2019 (Gemeente Den Haag, 2014)

Den Haag voert al meerdere jaren samen met het rijk een actief beleid tegen polarisatie en radicalisering. Preventie van polarisatie en radicalisering vormen een onderdeel van ...

Raadsstuk


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar