Plan van aanpak Utrecht zijn we samen

Gemeente(n):Gemeente Utrecht (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Aanpak radicalisering
Type(s):Overig type, Plan van aanpak
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Reeds langere tijd is er in de Nederlandse samenleving sprake van polarisering tussen bevolkingsgroepen en (signalen van) radicalisering van (jonge) burgers. We zijn als stad op verschillende gebieden actief om te werken aan verbinding, signalering, begeleiding en repressie. De recente terroristische aanslagen in Parijs versterken echter de sense-of-urgency om ook op lokaal niveau hier meer aandacht aan te besteden. Ook in Utrecht speelt dit in de lokale samenleving. Het college van B&W wil graag actief een extra bijdrage leveren aan het versterken van de verbinding en open dialoog tussen onze inwoners in de stad onder het motto Utrecht zijn we samen!

 

De gemeente is zowel vanuit veiligheid als vanuit maatschappelijke ontwikkeling al op verschillende gebieden actief.

Met het Plan van Aanpak Utrecht zijn we samen wil de gemeente Utrecht de investering die reeds gedaan is op specifieke groepen in de samenleving waar nodig verder te intensiveren en de stad verder uitbouwen als mensenrechtenstad. Ook meer inzetten op de maatschappij als geheel om discriminatie tegen te gaan en de verbinding tussen alle Utrechters te bevorderen. De komende periode zal specifiek rond dit thema het contact met de inwoners gezocht worden.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !