Versterken door maatwerk

Horecabeleid Deventer 2016-2020

 

Gemeente(n):Gemeente Deventer (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Drank- en horecawet
Type(s):Beleidsnota

 

Gewijzigd consumentengedrag, de naweeën van de economische crisis, teruglopende bezoekersaantallen aan de binnenstad en de opkomst van nieuwe horecaconcepten zijn de aanleiding geweest om het horecabeleid 2009-2014 te actualiseren. Daarnaast bestond bij de horeca de wens om de openingstijden te verruimen en bleek een verdere verbetering in de samenwerking en communicatie tussen de horeca onderling en met de gemeente nodig. Aan de basis van dit beleidsplan ligt een marktscan uitgevoerd door B@S Consultants (eind 2014). In dit rapport zijn als belangrijkste marktontwikkelingen genoemd: Deventer is qua aanbod een middenmoter, het horeca-aanbod is in belangrijke mate verschoven naar voornamelijk restaurants, het aanbod in Deventer is vrij traditioneel en te weinig vernieuwend en de Brink is het belangrijkste horecagebied. Naast de gebiedsgerichte insteek is een ontwikkelingskader (hoofdstuk 5) opgesteld, waaraan nieuwe initiatieven die niet passen binnen de vigerende bestemmingsplannen getoetst worden. Het ontwikkelingskader gaat uit van een tweetal principes. Dit zijn aan de ene kant het benutten van kansen en aan de andere kant gematigde groei. Uiteraard blijft er daarnaast onverminderd aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !