Huiselijk geweld

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Rotterdamse aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Gemeente Rotterdam, 2016)

De Gemeente Rotterdam pakt huiselijk geweld en kindermishandeling aan. Het geweld, wat voorkomt bij gezinnen in de hele stad, moet stoppen. Onder de noemer 'Veilig Thuis' ...

Plan van aanpak

AVE : Aanpak ter voorkoming van escalatie (Gemeente Leeuwarden en NDSD (Netwerk Directeuren Sociaal Domein), 2015)

Het doel van deze aanpak is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Wie heeft de regie als problemen gro...

Projectbeschrijving

waardering

Regioaanpak geweld en kindermishandeling (Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Diemen, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Uithoorn, 2015)

De wet Verplichte meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling legt verplichtingen op aan instellingen en organisaties die intensief werken met mensen waarbij sprake kan zi...

Gemeenschappelijke regeling


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar