Regioaanpak geweld en kindermishandeling

op weg naar een duurzame veiligheid 2015-2020

 

Gemeente(n):Gemeente Aalsmeer (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Amstelveen (50.001 - 100.000), Gemeente Amsterdam (>100.000 inwoners), Gemeente Diemen (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Ouder-Amstel (< 15.000 inwoners), Gemeente Uithoorn (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Huiselijk geweld
Type(s):Gemeenschappelijke regeling

 

De wet Verplichte meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling legt verplichtingen op aan instellingen en organisaties die intensief werken met mensen waarbij sprake kan zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Professionele organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaars die actief zijn op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en justitie dienen een eigen meldcodeprotocol op te stellen: dit protocol bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: op weg naar duurzame veiligheid (2015-2020) staan de ambities en doelstellingen benoemd.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !