Rotterdamse aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Gemeente(n):Gemeente Rotterdam (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Huiselijk geweld
Type(s):Plan van aanpak

 

De Gemeente Rotterdam pakt huiselijk geweld en kindermishandeling aan. Het geweld, wat voorkomt bij gezinnen in de hele stad, moet stoppen. Onder de noemer 'Veilig Thuis' werkt de gemeente aan de doelstellingen: gezinnen met geweld zijn sneller in beeld en het geweld stopt duurzaam, zodat plegers niet meer in herhaling vallen. Ieders thuis hoort een veilig thuis te zijn. In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !