Jaarwisseling

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Beleidskader jaarwisseling Den Haag 2018-2019 (Gemeente Den Haag, 2018)

Een gezellige en veilige jaarwisseling valt of staat met een gedegen voorbereiding. De gemeente Daen Haag doet dit met de Haagse Integrale Aanpak, die na elke jaarwisselin...

Beleidsnota

waardering

Plan van aanpak jaarwisseling Gemeente Brummen 2018-2019 (Gemeente Brummen, 2018)

De afgelopen jaren is er door diverse partijen samengewerkt om overlast rondom de jaarwisseling in de gemeente Brummen zoveel mogelijk te beperken. Deze aanpak heeft ertoe gele...

Beleidsnota

Waarschuwing bestuurlijke boete en sluiting vuurwerk (Woningwet) (Gemeente Tilburg, 2018)

De gemeente verstuurt deze waarschuwingsbrief bij het aantreffen van illegale hoeveelheid en/of illegaal zwaar vuurwerk in woningen. Een illegale vuurwerkvondst in een woning o...

Overig type

Aanpak jaarwisseling 2017-2018 (Gemeente Woudenberg, 2017)

De jaarwisseling is landelijk het grootste evenement in Nederland. Bij dit evenement gaat een groot deel van de Nederlandse bevolking jaarlijks in feestelijke stemming de straa...

Plan van aanpak

Plan van aanpak vuurwerkoverlast en jaarwisseling 2017-2018 (Gemeente Breda, 2017)

De jaarwisseling is voor het leeuwendeel van de Bredase bewoners en bezoekers een viering. Een speciaal moment waarop wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt. Deze viering gaat in...

Plan van aanpak

Communicatieplan vuurwerkcampagne 2017 (Gemeente Dordrecht, 2017)

Doel Bewustwording. Mensen/jongeren erop wijzen dat vuurwerk opnieuw afsteken gevaarlijk is, ongelukken kan veroorzaken en dat dé tip is vuurwerkafval zo snel mogelijk op te r...

Communicatieplan

Rechtstreeks uit de Raad over het vuurwerk beleid in Dordrecht (Gemeente Dordrecht, 2016)

Rechtstreeks uit de Raad over het vuurwerk beleid in Dordrecht. Video voor vuurwerkbeleid

Video/film

Plan van aanpak jaarwisseling 2016-2017 (Gemeente Leiden, 2016)

Teneinde de jaarwisseling rustig te laten verlopen is de jaarwisseling door intensieve samenwerking tussen onder meer de gemeente, brandweer, GHOR, politie, jongerenwerk, het o...

Beleidsnota

Beleidsregel subsidie jaarwisseling (Gemeente Neerijnen, 2015)

Sinds 2008 stelt de gemeente een subsidie beschikbaar voor de openstelling van dorpshuizen of andere instellingen, zodat ze tijdens de jaarwisseling een activiteit kunnen organ...

Beleidsnota

Aanpak jaarwisseling 2015/2016; de praktische uitgangspunten (Gemeente Den Haag, 2015)

Diverse organisaties bereiden zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid voor op de jaarwisseling. Dit zijn onder andere: politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlenings Organ...

Beleidsnota

Integraal Veiligheidsbeleid Hoeksche Waard 2015-2018 (Gemeente Binnenmaas, Gemeente Cromstrijen, Gemeente Korendijk, Gemeente Oud-Beijerland, Gemeente Strijen, 2015)

De Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 is een gezamenlijke uitgave van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard opgesteld. De insteek is om gezamenlijk eenduidig veilighei...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1069 praktijkvoorbeelden beschikbaar