Communicatieplan vuurwerkcampagne 2017

Samen voor een veilige stad

 

Gemeente(n):Gemeente Dordrecht (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Jaarwisseling
Type(s):Communicatieplan

 

Doel
Bewustwording. Mensen/jongeren erop wijzen dat vuurwerk opnieuw afsteken gevaarlijk is, ongelukken kan veroorzaken en dat dé tip is vuurwerkafval zo snel mogelijk op te ruimen. Laten weten dat er speciale vuurwerkafval inzameldagen zijn. Dat je er geld voor kunt krijgen. Iedere afvalzak gevuld met vuurwerkafval is een euro waard.
Boodschap zoveel mogelijk onder de aandacht brengen. Op kennisniveau.

 

Strategie
Voor kinderen zoveel mogelijk zichtbaar en herkenbaar zijn op scholen (schooltasflyer, poster in wandelgang schoolgebouw en Max Class voor ouders) en op de plek waar vuurwerk wordt verkocht: bij de verkooppunten.
Voor het algemene publiek zoveel mogelijk online via social media (ook een advertentie via social media). Evt. banners via Dordt Centraal online en AD online. 

Beschrijving

De middelen die gemeente Dordrecht met oud en nieuw 2017 gaat inzetten zijn o.a:

 

- 'Vuurwerkcampagne' 2017 om de veiligheid rond om de jaarwisseling te bevorderen

- Inzamelactie voor vuurwerkafval en kerstbomen (dit snelle opruimen voorkomt dat vuurwerk dat niet is afgegaan door 'kinderen' anders wordt gevonden en opnieuw      afgestoken wordt waardoor dit veel ongelukken tot gevolg heeft)
- Bij OM wordt ruimte gereserveerd voor (super)snelrecht
- Extra inzet afdeling Handhaving
- Opleggen 'preventieve last onder dwangsom'
- Versturen van 'waarschuwingsbrief van de burgemeester'

- HALT-verwijzingen uitschrijven vanwege afsteken vuurwerk buiten de toegestane tijden (De Halt-straf verkorte vuurwerk is een pedagogische interventie die wordt opgelegd 
  bij  jongeren van 12 tot 18 jaar die naar Halt worden verwezen voor een vuurwerkdelict in december en januari, die geen illegaal vuurwerk bij zich hadden, die geen (Halt-)
 recidivist zijn en die geen schade hebben veroorzaakt. In alle andere gevallen wordt de Halt-straf regulier opgelegd. De Halt-straf regulier omvat minimaal zes en maximaal 20
 uur)
- Vuurwerkvrije zones aangewezen (terreinen van ziekenhuizen, verpleeghuizen en woon-zorgcentra voor senioren, schoolpleinen en parken)
- Inzet buurtvaders en jongerenwerk
- Aanwijzen van aabdachtsgebieden/aandachtspunten wat betreft schoollocaties
- Schade met de jaarwisseling monitoren
- Ontheffing verlenen voor maximaal twee vreugdevuren in de gemeente Dordrecht (Voor dit jaar is voor één locatie een onthefing voor een vreugdevuur verleend)

  

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !