Integraal Veiligheidsbeleid Hoeksche Waard 2015-2018

Gemeente(n):Gemeente Binnenmaas (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Cromstrijen (< 15.000 inwoners), Gemeente Korendijk (< 15.000 inwoners), Gemeente Oud-Beijerland (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Strijen (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Jaarwisseling
Type(s):Beleidsnota

 

De Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 is een gezamenlijke uitgave van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard opgesteld. De insteek is om gezamenlijk eenduidig veiligheidsbeleid te voeren om de grotendeels gedeelde thematiek effectiever en efficiënter aan te kunnen pakken en om een waterbedeffect, op welk aspect dan ook, tegen te gaan. Daarnaast stelt de afstemming van beleid in staat om een betere partij te zijn voor de partnerorganisaties de veelal op een hoger aggregatieniveau zijn georganiseerd. Er blijft daarbij vanzelfsprekend ruimte voor het opnemen van specifieke lokale doelstellingen.

 

Deze nota kwam tot stand met medewerking van:

  • Politie Basisteam Hoeksche Waard
  • Het Openbaar Ministerie, arrondissement Rotterdam
  • HW Wonen
  • Ondernemersvereniging Hoeksche Waard
  • Dienst gezondheid en Jeugd

 

Deze nota vervolgt met een terugblik op de behaalde resultaten in de afgelopen vier jaar. Vervolgens wordt per thema op hoofdlijnen uiteengezet welke onderwerpen daarbinnen extra aandacht behoeven en daarmee de focus van het beleid zullen zijn in de periode 2015-2018. Hoe dat gerealiseerd gaat worden en met wie volgt in uitvoeringsprogramma dat als bijlage is opgenomen bij deze nota.

  

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !