Plan van aanpak jaarwisseling Gemeente Brummen 2018-2019

Gemeente(n):Gemeente Brummen (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Jaarwisseling
Type(s):Beleidsnota

 

De afgelopen jaren is er door diverse partijen samengewerkt om overlast rondom de jaarwisseling in de gemeente Brummen zoveel mogelijk te beperken. Deze aanpak heeft ertoe geleid, dat de overlast aanzienlijk is teruggedrongen.

Blijvende aandacht is nodig om dit resultaat te behouden en terugval te voorkomen.
Dit plan van aanpak beoogt de gegroeide succesvolle praktijk voor een aantal jaren vast te leggen in een jaarlijks uit te voeren plan. De overlast betreft het afsteken van vuurwerk, carbid schieten binnen de bebouwde kom, vernielingen en het stoken van vuurtjes.
Met name op diverse plekken in de kernen Eerbeek en Brummen is dit jaarlijks aan de orde. Door intensieve samenwerking met alle betrokkenen, preventieve maatregelen en handhavend optreden ter plekke wordt de overlast tot een minimum beperkt.

De lokale beïnvloedingsmogelijkheden zijn beperkt, omdat de gemeente Brummen afhankelijk is van de kwaliteit van grenscontroles en de landelijke en Europese regelgeving m.b.t. de zwaarte van vuurwerk. Gezien deze beperkingen richt de lokale aanpak zich vooral op mentaliteitsverandering, (wijzigingen in de APV), samenwerking en maatwerk. Landelijk staat een beperking van het afsteken van vuurwerk op de politieke agenda's. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !