Overlast en verloedering

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Gedragsaanwijzing bij woonoverlast (Gemeente Nissewaard, 2018)

Gemeente Nissewaard deelt haar stukken aanpak ernstige woonoverlast, aanpassing APV en beleidsregels, omdat dit een zeer nieuwe bevoegdheid betreft en wellicht andere geme...

Verordening

waardering

Toolbox aanpak woninginbraak (Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam, 2015)

In de Toolbox is een schat aan informatie te vinden over de aanpak van woninginbraak voor de 32 gemeenten binnen de eenheid Rotterdam Tot nu toe was deze informatie verspr...

Handreiking

Succesvolle aanpak jongerenoverlast (Gemeente Maasgouw, 2014)

Intensieve samenwerking tussen diverse ketenpartners en handhaving maakten een einde aan de forse overlast van rondhangende jongeren in Heel. Met name bij de Jongeren Ontmoetin...

Evaluatie, Persbericht / Nieuwsbericht

Whats-app inzetten voor buurtpreventie (Gemeente Eersel, 2014)

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

waardering

Positieve sportbeleving (Gemeente Barendrecht, 2013)

Vanuit het project bij de amateurvoetbalvereniging BVV Barendrecht is de Stichting Positieve Sportbeleving (stiposport) actief om agressie, geweld en vandalisme aan te pakken.&...

Website

Succesvolle aanpak problematische jeugdgroepen (Gemeente Nissewaard, 2013)

In Spijkenisse wordt sinds januari 2011 de groepsaanpak Beke uitgevoerd. Onder regie van de gemeente zetten ketenpartners (onder andere politie, jongerenwerk, hulpverlening)&nb...

Evaluatie, Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Samenwerking aanpak jeugdoverlast (Gemeente Hoorn, 2013)

De gemeente Hoorn pakt samen met de politie Hoorn en Stichting Netwerk jeugdoverlast aan. De partijen stelde een draaiboek op voor de aanpak van jeugdoverlast. In dit draaiboek...

Persbericht / Nieuwsbericht

De Treiteraanpak (Gemeente Amsterdam, 2013)

De Treiteraanpak is een nieuwe werkwijze om gevallen van intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan. Het gaat hierbij niet om gewone burenruzies, maar om structurele treiteri...

Beleidsnota

Nachtelijk wijkpreventieteam (Gemeente Zoetermeer, 2013)

Zoetermeer heeft besloten door te gaan met het nachtelijk wijkpreventieteam (WPT) dat de afgelopen drie jaar bij wijze van experiment in de Zoetermeerse wijken is ingezet, omda...

Evaluatie, Persbericht / Nieuwsbericht

Dordrecht pakt graffiti-vervuiling aan (Gemeente Dordrecht, 2012)

Dordrecht gaat de graffitivervuiling in de binnenstad intensiever en gerichter aanpakken door schoonmaakcontracten en kunstgraffiti. Ook gaat de gemeente intensiever samenwerke...

Persbericht / Nieuwsbericht


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar