Beleid drugsverkooppunten Hoorn

Gemeente(n):Gemeente Hoorn (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2013
Onderwerpen:Softdrugsbeleid
Type(s):Beleidsnota

 

Binnen de gemeentegrenzen van gemeenten in Noord-Holland Noord is sprake van drugshandel.  De drugshandel gebeurt gedoogd vanuit een coffeeshop, maar het komt ook voor dat dit illegaal gebeurt vanuit verkooppunten in woningen of lokalen. Om de overlast en illegale verkoop van drugs effectief tegen te gaan, is dit
Beleid drugsverkooppunten voor de regio Noord-Holland Noord vastgesteld. (actualisatie van het coffeeshopbeleid)

 
Het coffeeshopbeleid bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het coffeeshopbeleid maximumstelsel. Hierin staan de gedoogcriteria en aanvullende voorwaarden.  Het tweede deel is het Damoclesbeleid, over de bestuurlijke handhaving van de gedoogcriteria. Eén van de aanleidingen om het coffeeshopbeleid te actualiseren is de iinvoering van het  landelijke ingezetenecriterium. Ook zijn tussentijdse ontwikkelingen opgenomen,  zoals de regel dat er in Hoorn maximaal twee coffeeshops mogen zijn, waarvan één in het  centrum en één aan de rand van de stad. Beleidsuitgangspunten zijn het scheiden van de markt tussen softdrugs en harddrugs, het beperken van softdrugsaanbod vanuit het illegale circuit, bescherming van kwetsbare groepen door o.a. voorlichting en weren van coffeeshops in de buurt van scholen,  het tegen gaan van criminele organisaties en het bestrijden van overlast.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !