Veiligheidsbeleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Integraal veiligheidsplan gemeente Hoogeveen (Gemeente Hoogeveen, 2019)

Voor u ligt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022. Dit plan is de opvolger van het IVP 2015- 2018. Het IVP heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gemeente Hoogeveen een...

Beleidsnota

Nota integrale veiligheid 2019-2022 gemeente Son en Breugel (Gemeente Son en Breugel, 2019)

De nota integrale veiligheid helpt de gemeente de regierol op het gebied van veiligheid op zich te nemen. Deze regierol houdt in dat de gemeente  stuurt  op een effec...

Beleidsnota

Integraal veiligheidsplan Langedijk 2019-2022 (Gemeente Langedijk, 2019)

Veiligheid is een levensbehoefte. Men wil een veilige omgeving waar het prettig leven, wonen en werken is en eigendommen niet bedreigd worden. De overheid heeft als kerntaak v...

Beleidsnota

Beleidsvisie Externe Veiligheid (Gemeente Oirschot, 2018)

De aanleiding voor deze beleidsvisie wordt gevormd door het spanningsveld tussen de aanwezigheid van risicobronnen enerzijds, en de wens tot ruimtelijke intensivering anderzijd...

Visie

Startnotitie om te komen tot integraal veiligheidsbeleid (Gemeente Opsterland, 2018)

Met een integraal veiligheidsplan kunnen de diverse veiligheidspartners achter een gezamenlijke visie worden geschaard, de belangrijkste prioriteiten geselecteerd worden en va...

Beleidsnota

waardering

Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2020 (Gemeente Bergen op Zoom, 2016)

In Bergen op Zoom is de gemeente afgestapt van het maken van dikke nota's voor het veiligheidsbeleid, maar is de Kadernota Integrale Veiligheid gemaakt op 1 a4 (voor en achterk...

Visie

Kadernota en uitvoeringsprogramma IVB Venray (Gemeente Venray, 2015)

In de kadernota 'Veiligheid maken we samen!' is de strategische doelstelling opgenomen, die op hoofdlijnen aangeeft wat de gemeente Venray de komende jaren wil bereiken als het...

Uitvoeringsprogramma

Integraal veiligheidsbeleid Barendrecht 2016-2019 (Gemeente Barendrecht, 2015)

Barendrecht streeft naar een schone en veilige gemeente, waarin bewoners zich veilig voelen. De nota Integraal veiligheidsbeleid geeft de kaders aan waarbinnen de gemeente Bare...

Beleidsnota

waardering

Toolbox aanpak woninginbraak (Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam, 2015)

In de Toolbox is een schat aan informatie te vinden over de aanpak van woninginbraak voor de 32 gemeenten binnen de eenheid Rotterdam Tot nu toe was deze informatie verspr...

Handreiking

Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 (Gemeente Opsterland, 2015)

Wat is integrale veiligheid? Het gemeentelijk veiligheidsterrein omvat een reeks veiligheidsonderwerpen, variërend van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid...

Beleidsnota

Beleidvisie Externe Veiligheid gemeenten Hoeksche Waard (Gemeente Binnenmaas, Gemeente Cromstrijen, Gemeente Korendijk, Gemeente Oud-Beijerland, Gemeente Strijen, 2015)

De gemeenten van de Hoeksche Waard (de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen), stellen gezamenlijk de basis op van de beleidsvisie externe vei...

Visie

Samenwerken aan veiligheid en vertrouwen in het Westland (Gemeente Westland, 2015)

Veiligheid is één van de belangrijkste basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke woon en leefomgeving. Er zijn goede resultaten behaald de afgelopen jaren bij de uitvoering van d...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar