Beleidsvisie Externe Veiligheid

Gemeente(n):Gemeente Oirschot (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Veiligheidsbeleid
Type(s):Visie

 

De aanleiding voor deze beleidsvisie wordt gevormd door het spanningsveld tussen de aanwezigheid van risicobronnen enerzijds, en de wens tot ruimtelijke intensivering anderzijds. Het veronachtzamen van het eerstgenoemde kan ertoe leiden dat ruimtelijke functies in de gemeente op een minder gewenste plek worden gerealiseerd. Daarom is het van belang om hiervoor tijdig aandacht te vragen binnen de gemeentelijke organisatie.

 

De gemeente Oirschot heeft gekozen voor een gebiedsgericht beleid.

  • Risicoluw gebied (centrum, woongebieden)
  • Gemengd gebied (buitengebied, bedrijventerreinen) 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !