Handreiking weerbare buurten

Gemeente(n):Gemeente Amsterdam (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2013
Onderwerpen:Veiligheidsbeleid
Type(s):Handreiking
Waardering:waardering (1 waardering)

 

 

Het Verwey-Jonker Instituut, het Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de leerstoel Veiligheid en

Burgerschap van de VU, hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar verschijningsvormen, oorzaken en de aanpakken van (onderhuidse) spanningen in Amsterdamse buurten. Deze studies laten zien dat in buurten met een gemengde bevolkingssamenstelling sprake is van verhoogd wantrouwen, meer spanningen en contactvermijding tussen bewoners.

 

 

Deze handreiking maakt de beschikbare wetenschappelijke kennis over oorzaken, de signalering van spanningen in buurten en interventies om de verhouding tussen bevolkingsgroepen in buurten effectief te verbeteren, toegankelijk en praktisch toepasbaar voor de gemeente Amsterdam. In deze handreiking worden de factoren die spanningen kunnen tegengaan of juist aanwakkeren geindentificeerd. Hierbij geldt dat oorzaken én oplossingen voor groeiende tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen primair te vinden zijn op buurtniveau. Ook biedt deze handreiking aanknopingspunten om spanningen in buurten vroegtijdig vast te stellen, het huidige beleid te diagnosticeren en openingen te vinden voor een integrale en probleemgerichte aanpak van spanningen in buurten.

 

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !