Nota integrale veiligheid 2019-2022 gemeente Son en Breugel

Gemeente(n):Gemeente Son en Breugel (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2019
Onderwerpen:Veiligheidsbeleid
Type(s):Beleidsnota

 

De nota integrale veiligheid helpt de gemeente de regierol op het gebied van veiligheid op zich te nemen. Deze regierol houdt in dat de gemeente  stuurt  op een effectieve samenwerking met alle partners op het gebied van veiligheid. De rol vloeit voort uit het feit dat wettelijk is bepaald dat de burgemeester is belast met de handhaving van openbare orde en veiligheid.
Deze nota kan daarvoor als sturingsmiddel beschouwd worden. De uitvoering van dit beleid komt tot stand in samenwerking met diverse partners. De belangrijkste overheidspartners zijn politie, Veiligheidsregio (brandweer), openbaar ministerie, en diverse zorginstellingen. De belangrijkste private partners zijn de woningstichting 'Thuis,
Son en Breugel Verbindt, beheerders van de Whatsappbuurtalarmgroepen, buurtbeheer Hoogstraat en de seniorenraad 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !