Beleidsveld Werk en Inkomen

 

 

 

 

Overzicht van onderwerpen binnen dit beleidsveld:

 

 

Gerelateerd onderwerp:
 

>    Gemeentelijke samenwerking: Decentralisaties

>    Sociaal Domein

 

 Praktijkvoorbeelden aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt gevraagd!

Heeft u een nieuwe, inspirerende en effectieve aanpak om jongeren in kwetsbare posities succesvol van school naar werk toe te leiden? Door uw kennis te delen kunnen andere partijen met deze waardevolle informatie in hun eigen gemeenten aan de slag. 

 

Jongeren in relatief kwetsbare posities hebben baat bij een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vanuit onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders wordt de nodige ondersteuning geboden. Samenwerking tussen deze ondersteuningspartijen zorgt  voor sterkere overgangen van onderwijs naar arbeidsmarkt.  De VNG wil verschillende praktijkvoorbeelden beschikbaar stellen voor alle gemeenten en samenwerkingspartners. Is er in uw gemeente sprake van een project om jongeren van school naar werk te helpen?

 

Stuur dan een korte omschrijving van het idee, beleid of project , eventueel met één of meerdere ondersteunende documenten erbij (bijvoorbeeld een beleidsnota, convenant, visie, evaluatie, filmpje, etc) naar praktijkvoorbeelden@vng.nl.

 

 

 
  • twitter
  • 21 uur en 5 min. geleden: Suïcidepreventie beleid GGD Amsterdam. Doel project is het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen. https://t.co/ecy2wdzZZZ
  • 4 dagen geleden: Aanvalsplan schoon @AmsterdamNL 2017, een algemeen schoonheidsniveau voor de stad is gedeelde verantwoordelijkheid… https://t.co/2Ks6lJEgLN
  • 5 dagen geleden: Nieuwe nota cultuur @gem_roosendaal, kunst en cultuur vitale onderdelen van de duurzame samenleving in 2025… https://t.co/3YPMMu7e9u
  • 7 dagen geleden: Mevrouw Jetten gefeliciteerd met uw benoeming! https://t.co/zVWCowywJK
  • 8 dagen geleden: Deel ook in 2017 uw kennis en ervaring met andere gemeenten via https://t.co/S528aY1Mkn of mail naar praktijkvoorbeelden@vng.nl
 
Er zijn nu 2069 praktijkvoorbeelden beschikbaar