Arbeidsparticipatie en re-integratie

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Uitvoeringsplan aanpak ouderenwerkloosheid (Gemeente Amsterdam, 2017)

De kans op langdurige werkloosheid bij ouderen is hoog. Dat is zorgwekkend, want langdurige werkloosheid maakt mensen moedeloos en verslechtert hun arbeidsmarktkansen. Dat juis...

Beleidsnota

Analyse re-integratie 2015: inzicht in de effectiviteit van re-integratie. (Gemeente Zoetermeer, 2016)

In deze rapportage vindt u eerst een totaaloverzicht van de resultaten per (hoofd-)instrument op basis van de rotonde, zoals ook gepresenteerd in het beleidsplan 'De eerste afs...

Beleidsnota

Regeling Werkervaringsplaatsen 2016 (Gemeente Nieuwegein, 2016)

  De gemeente kan ter uitvoering van de re-integratie aan uitkeringsgerechtigden ondersteuning bij arbeidsinschakeling bieden. Een instrument is hiervoor het bieden van e...

Plan van aanpak

Ondernemers en gemeente werken samen bij schildersproject (Gemeente Stadskanaal, 2015)

Een voorbeeldproject hoe uitkeringsgerechtigden via een werkleertraject naar een reguliere arbeidsplek worden begeleid en hoe ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar kunn...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Realisatie Garantiebanen (Gemeente Haarlem, 2015)

Het Rijkskabinet heeft met werkgevers- en werknemersbonden in april 2013 een sociaal akkoord gesloten om 125.000 extra banen, zogeheten Garantiebanen, te realiseren voor person...

Beleidsnota

waardering

Flat in de lift : het Pucciniproject (Gemeente Tilburg, 2014)

Met het opknappen van de Pucciniflat in Tilburg door de woningcoöperatie WonenBreburg, onstond het plan de flat niet alleen fysiek op teknappen, maar tegelijkertijd ook aan soc...

Presentatie

Gerichte reïntegratie-aanpak Zwolle (Gemeente Zwolle, 2014)

De 'Zwolle werkt aanpak'  is een methodische aanpak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kern van de begeleiding is dat met oog voor de persoonlijke we...

Persbericht / Nieuwsbericht

Laagopgeleide vrouwen aan het werk (Gemeente Utrecht, 2013)

Het project "Eigen Kracht Utrecht" wil laagopgeleide, niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen op weg helpen naar vrijwilligerswerk of een baan. De vrouwen krijgen in hun eigen vertr...

Website

Bataviawerf (Gemeente Lelystad, 2013)

De Bataviawerf is een scheepswerf met bijzondere ambities: er worden schepen uit de Gouden Eeuw gereconstrueerd die belangrijk zijn geweest in onze maritieme geschiedenis. Dit ...

Projectbeschrijving , Website

Project Focus (Gemeente 's-Hertogenbosch, 2013)

Sinds maart 2011 zet de gemeente Oss het programma Focus succesvol in om mensen uit hun zogenaamde 'niet-willers'-bestand (weer) aan het werk te helpen. Tachtig procent van de ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Hardloopcursus voor werkzoekenden (Gemeente Gilze en Rijen, 2013)

Binnen het werkgelegenheidstraject Talent2Work is meedoen aan een hardloopcursus één van de mogelijkheden om te rëintegreren. De hardloopcursus is niet alleen bedoeld om w...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Participatie voor langdurig werklozen (Gemeente Amsterdam, 2012)

Sinds maart 2012 is in Stadsdeel Zuid het participatiecentrum actief. De Dienst Werk en Inkomen (DWI) en het stadsdeel begeleiden langdurige werklozen naar deelname in de maats...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Brainstormavond 'meedoen in het arbeidsproces' (Gemeente Berkelland, 2012)

De gemeente Berkelland kiest voor een andere aanpak en wil  vanuit de samenleving creatieve en nieuwe antwoorden op de vraag: 'hoe kunnen we veel mensen voor wie het ...

Persbericht / Nieuwsbericht


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1647 praktijkvoorbeelden beschikbaar