Arbeidsparticipatie en re-integratie

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Uitvoeringsplan aanpak ouderenwerkloosheid (Gemeente Amsterdam, 2017)

De kans op langdurige werkloosheid bij ouderen is hoog. Dat is zorgwekkend, want langdurige werkloosheid maakt mensen moedeloos en verslechtert hun arbeidsmarktkansen. Dat juis...

Beleidsnota

Regeling Werkervaringsplaatsen 2016 (Gemeente Nieuwegein, 2016)

  De gemeente kan ter uitvoering van de re-integratie aan uitkeringsgerechtigden ondersteuning bij arbeidsinschakeling bieden. Een instrument is hiervoor het bieden van e...

Plan van aanpak

Analyse re-integratie 2015: inzicht in de effectiviteit van re-integratie. (Gemeente Zoetermeer, 2016)

In deze rapportage vindt u eerst een totaaloverzicht van de resultaten per (hoofd-)instrument op basis van de rotonde, zoals ook gepresenteerd in het beleidsplan 'De eerste afs...

Beleidsnota

Ondernemers en gemeente werken samen bij schildersproject (Gemeente Stadskanaal, 2015)

Een voorbeeldproject hoe uitkeringsgerechtigden via een werkleertraject naar een reguliere arbeidsplek worden begeleid en hoe ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar kunn...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Realisatie Garantiebanen (Gemeente Haarlem, 2015)

Het Rijkskabinet heeft met werkgevers- en werknemersbonden in april 2013 een sociaal akkoord gesloten om 125.000 extra banen, zogeheten Garantiebanen, te realiseren voor person...

Beleidsnota

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1089 praktijkvoorbeelden beschikbaar