Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Veel voor een beetje kalender (Gemeente Lansingerland, 2018)

Met de 'Veel voor een beetje kalender' brengt de gemeente Lansingerland het gemeentelijke aanbod op een positieve en laagdrempelige manier onder de aandacht van inwoners die he...

Overig type

waardering

Minimabeleid 2019-2022 (Gemeente Voorschoten, 2018)

Voor u ligt het minimabeleid van de gemeente Voorschoten, één van de beleidsplannen van de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (van de uitvoeringsorganisatie gemeente Leidsc...

Beleidsnota

Minimaal rondkomen (Gemeente Epe, 2017)

Het gemeentebestuur van Epe gaat voor de periode van 2017 tot en met 2020 minimabeleid en schuldhulpverlening in elkaar vlechten. Doel is zoveel mogelijk mensen mee te laten ko...

Beleidsnota

Programma Schuldhulpverlening 2016 (Gemeente Amsterdam, 2017)

Het aantal mensen dat in Amsterdam met succes een schuldhulptraject afrond, stijgt. Dat concludeert de gemeente in haar jaarrapportage over 2016. Terwijl de instroom toeneemt, ...

Rapportage

Beleidsplan armoede & schulden 2017-2020 (Gemeente Zutphen, 2017)

Het uitgangspunt van dit armoedebeleid is het voorkomen en bestrijden van (langdurige) sociale uitsluiting van met name kwetsbare burgers en het scheppen van voorwaarden (of he...

Beleidsnota

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019 (Gemeente Schagen, 2016)

Schulden zijn steeds moeilijker op te lossen. Het aantal huishoudens met minimaal één niet-saneerbare schuld is in drie jaar tijd meer dan verdubbeld. Het gaat hier om vorderin...

Beleidsnota

Vroegsignalering en preventie zoek de connectie (Gemeente Lingewaal, 2016)

Griedo Bel is wethouder in de gemeente Lingewaal en bestuurslid van Avres. Hij vertelt in het kort over de werkzaamheden en projecten van Avres en het belang van vroegsignaleri...

Overig type

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2016-2020 (Gemeente Boxmeer, 2016)

Om de wettelijke taak zo goed mogelijk uit te voeren is gekeken naar de uitwerking van het beleid in de afgelopen jaren zodat verbeterpunten meegenomen kunnen worden in het bel...

Beleidsnota

Beleidsplan en preventieplan (integrale) schuldhulpverlening 2015-2018 (Gemeente Dongen, 2015)

Het  "Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2015-2018" beschrijft  de kaders voor de lokale schuldhulpverlening voor de gemeente Dongen. Met het "Prevent...

Beleidsnota

Aanpak schulden kan veel effectiever door samenwerking (Gemeente Utrecht, 2015)

In Utrecht kunnen alle inwoners die vragen hebben rond schulden, opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, eenzaamheid, overla...

Beleidsnota

Verankeren en Vernieuwen (Gemeente Lelystad, 2015)

In deze nota staan de hoofdpunten van het vigerend Armoedebeleid en Schuldhulpverleningsbeleid. Op basis van de evaluaties van de uitvoering van het beleid en de wet- en regelg...

Beleidsnota

Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 (Gemeente Katwijk, 2015)

In deze nota worden de uitgangspunten, de missie en de doelstelling van het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Katwijk vastgelegd. Eigen verantwoordelijkheid, bevordere...

Beleidsnota

Beleidsnota schuldhulpverlening & budgetbeheer 2015-2018 (Gemeente Delft, 2015)

In de nota schuldhulpverlening en budgetbeheer 2015-2018 worden aanpassingen voorgesteld voor het beleid schuldhulpverlening. Hiermee wordt het beleid meer in lijn gebracht met...

Beleidsnota

waardering

Schuldpreventiewijzer (Gemeente Zutphen, 2013)

De schuldpreventiewijzer geeft een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om aan schuldpreventie te doen en laat tevens zien wat er op dit terrein de komende tijd ontwikkel...

Handreiking

waardering

Op weg naar beter (Gemeente De Wolden, 2012)

Gemeente De Wolden verbindt in het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening de gemeentelijke visie op dienstverlening en ondersteuning en de uitgangspunten van de Wet gemeente...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1647 praktijkvoorbeelden beschikbaar