Beleidsplan armoede & schulden 2017-2020

Gemeente(n):Gemeente Zutphen (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Type(s):Beleidsnota

 

Het uitgangspunt van dit armoedebeleid is het voorkomen en bestrijden van (langdurige) sociale uitsluiting van met name kwetsbare burgers en het scheppen van voorwaarden (of het wegnemen van belemmeringen) voor een toekomstperspectief waarin men (weer) zo volwaardig mogelijk deelneemt aan de samenleving. In het beleidsdocument "Meedoen en rondkomen, een perspectief uit de armoede" is een viertal doelstellingen benoemd:

Meedoen naar vermogen,

Eén aanpak bij méér problemen,

Genoeg geld, géén schulden,

Vinden en verbinden.

Binnen het armoedebeleid heeft de gemeente met name als ambitie om de armoede onder kinderen terug te dringen. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !