Minimabeleid 2019-2022

Gemeente(n):Gemeente Voorschoten (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Type(s):Beleidsnota

 

Voor u ligt het minimabeleid van de gemeente Voorschoten, één van de beleidsplannen van de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (van de
uitvoeringsorganisatie gemeente Leidschendam-Voorburg) voor de periode 2019 tot en met 2022. In dit plan wordt inzicht gegeven in hoe de komende jaren in
wordt gezet op voorkoming van armoede en vergroting van de financiële zelfredzaamheid door middel van de inzet van minimaregelingen.

Dit beleidsplan draagt bij aan de realisatie van doelstelling 1 van het Beleidsplan Sociaal Domein: inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Zoals hierin ook wordt geschetst, draagt financiële zelfredzaamheid bij aan de mate waarin iemand de regie over zijn of haar eigen
leven kan behouden.  

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !