'Roermond, samen actief tegen armoede'

beleidsplan Armoedebeleid

 

Gemeente(n):Gemeente Roermond (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Inkomens- en armoedebeleid
Type(s):Beleidsnota

 

De gemeente hanteert een brede definitie van armoede. Armoede wordt om praktische redenen vaak afgebakend op basis van het inkomen. Armoede is echter breder dan alleen inkomensachterstelling. Het kan ook samengaan met andere ongunstige levensomstandigheden. In dat geval is sprake van sociale uitsluiting, zo stelt ook het CBS. 2 Armoede is een complex van achterstanden die elkaar onderling versterken en een kloof slaan met de rest van de samenleving. Het gaat om achterstanden in gezondheid, werken, wonen, opleiding, sociale vaardigheden, politieke deelname en vrijetijdsbesteding. Armoede kan een persoon beperken in zijn welbevinden in lichamelijk en geestelijk opzicht en leiden tot sociale uitsluiting. Het college heeft de ambitie om het accent van het armoedebeleid van inkomensondersteuning te verleggen naar een meer preventief, duurzaam en integraal armoedebeleid. De gemeente wil, zoals ook verwoord in het coalitieakkoord, zich veel sterker inzetten op het voorkómen dat mensen in armoede terechtkomen, behouden wat goed is, en verbeteren waar mogelijk.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !