Aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020

Organisatie:AgriFood Capital
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Jeugdwerkloosheid
Type(s):Beleidsnota

 

De aanpak VSV en de aanpak kwetsbare jongeren hebben doelen die gezamenlijk ervoor zorgen dat jongeren die uitgevallen zijn uit het onderwijs terug gaan naar school, jongeren een duurzame en passende plek op de arbeidsmarkt hebben of een passende dagbesteding. Wij bevinden ons in een periode waarin we geconfronteerd worden met veel veranderingen in de aanpak van jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. De invoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO heeft veel gevolgen voor jongeren in een kwetsbare positie en organisaties die met deze jongeren werken. Hiernaast verlaten nog steeds te veel jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie. Het convenant van de regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten 2012-2015 is een jaar verlengd naar schooljaar 2015-2016. Dit omdat het ministerie van OCW tijd nodig heeft om wettelijke kaders aan te passen om maatregelen te borgen en om de focus te verschuiven naar de aanpak kwetsbare jongeren.

 

 

 

Beschrijving

 

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !