Ondersteuning oud-leerlingen Voortgezet speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs

Gemeente(n):Gemeente Aalten (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Berkelland (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Bronckhorst (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Doetinchem (50.001 - 100.000), Gemeente Montferland (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Oost Gelre (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Oude IJsselstreek (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Winterswijk (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, Jeugdwerkloosheid, Samenwerken op de arbeidsmarkt
Type(s):Beleidsnota, Infographic, Website
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De Regio Achterhoek is op verschillende manieren aan de slag met het verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.  Er is een samenwerking opgezet tussen de Vso- en Pro-scholen in de Achterhoek, UWV en gemeenten om de aansluiting tussen school en werk zo goed mogelijk te maken. In de regionale beleidsnotitie zijn afspraken over inzet arbeidsondersteuning vastgelegd. Ook is er gezamelijk een processchema 'Van school naar werk' gemaakt.

 

Op casusniveau is er leerlingenoverleg per school, waar preventief ondersteuning aan leerlingen wordt besproken en ingezet nog voordat zij hun opleiding afronden. En de betrokken partijen komen 2 à 3 keer per jaar bij elkaar tijdens een regionaal overleg voor het delen van kennis, het uitbreiden van het netwerk en waar nodig maken/bijstellen van werkafspraken.

 

In het Werknet worden alle kwetsbare jongeren in beeld gebracht en worden projecten gestart en gedeeld om jongeren naar leerwerkplekken te leiden.  Bovendien zijn er afspraken tussen gemeenten en ROC om een gezamenlijke intake uit te voeren. Dat loopt al enkele jaren tussen ROC Graafschap college en gemeente Doetinchem en wordt nu uitgerold over de hele regio.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !