Meewerken aan een vitale stad

Samenvatting Kadernota Participatie en Inkomen

 

Gemeente(n):Gemeente Utrecht (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2014
Onderwerpen:Participatiewet
Type(s):Beleidsnota

 

De Participatiewet vervangt grotendeels drie sociale uitkeringsregelingen: de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Naast de huidige uitkeringsgerechtigden, zullen straks dus ook mensen met een arbeidsbeperking bij de gemeente aankloppen. De bedoeling is om ook deze mensen zoveel mogelijk aan betaald werk te helpen, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving.

De invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 grijpt de gemeente aan als extra stimulans om samen met ondernemers, werkgevers en andere partijen de economische slagkracht van Utrecht te versterken. Ambitie is: een vitale stad, met bloeiende ondernemingen en werk voor zoveel mogelijk mensen.

 

In de kadernota Participatie en Inkomen staat beschreven hoe wij als gemeente vanaf 2015 de nieuwe Participatiewet succesvol willen invoeren, samen met werkgevers, scholen en andere partijen in stad en regio.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !