Beleidsveld Werk, Inkomen en sociale zekerheid

 

 

 

 

Overzicht van onderwerpen binnen dit beleidsveld:

 

 

 

 Praktijkvoorbeelden aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt gevraagd!

Heeft u een nieuwe, inspirerende en effectieve aanpak om jongeren in kwetsbare posities succesvol van school naar werk toe te leiden? Door uw kennis te delen kunnen andere partijen met deze waardevolle informatie in hun eigen gemeenten aan de slag. 

 

Jongeren in relatief kwetsbare posities hebben baat bij een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vanuit onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders wordt de nodige ondersteuning geboden. Samenwerking tussen deze ondersteuningspartijen zorgt  voor sterkere overgangen van onderwijs naar arbeidsmarkt.  De VNG wil verschillende praktijkvoorbeelden beschikbaar stellen voor alle gemeenten en samenwerkingspartners. Is er in uw gemeente sprake van een project om jongeren van school naar werk te helpen?

 

Stuur dan een korte omschrijving van het idee, beleid of project , eventueel met één of meerdere ondersteunende documenten erbij (bijvoorbeeld een beleidsnota, convenant, visie, evaluatie, filmpje, etc) naar praktijkvoorbeelden@vng.nl.

 

 

 
  • twitter
 
Er zijn nu 437 praktijkvoorbeelden beschikbaar