Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

De touwtjes aan elkaar knopen! (Gemeente Uithoorn, 2019)

Het aanpakken van armoede en schulden begint ermee om te zorgen dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, weten dat die er ook voor hen is. Meer informatie en communicatie d...

Beleidsnota

Reset Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2019)

De schuldhulp aan Rotterdammers gaat op de schop. Met onder meer een perspectieffonds en vroegsignalering wil de gemeente voor eind 2021 15.000 Rotterdammers op een laagdrempel...

Beleidsnota

Kom uit je schuld: de praktijk in Dordrecht (Gemeente Dordrecht, 2019)

De campagne 'Kom uit je schuld is gestart (https://www.komuitjeschuld.nl) Hoe helpt de gemeente Dordrecht mensen met schulden? We vroegen het aan wethouder Peter Heijkoop. Lec...

Video/film

Uit de knoop (Gemeente Rotterdam, 2019)

Armoede in Rotterdam is een groot probleem. Het kan iedereen treffen. Ouderen, zelfstandigen en gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen. Twintig procent van de kinderen i...

Beleidsnota

Minimabeleid 2019-2022 (Gemeente Voorschoten, 2018)

Voor u ligt het minimabeleid van de gemeente Voorschoten, één van de beleidsplannen van de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (van de uitvoeringsorganisatie gemeente Leidsc...

Beleidsnota

Veel voor een beetje kalender (Gemeente Lansingerland, 2018)

Met de 'Veel voor een beetje kalender' brengt de gemeente Lansingerland het gemeentelijke aanbod op een positieve en laagdrempelige manier onder de aandacht van inwoners die he...

Overig type

waardering

Minimaal rondkomen (Gemeente Epe, 2017)

Het gemeentebestuur van Epe gaat voor de periode van 2017 tot en met 2020 minimabeleid en schuldhulpverlening in elkaar vlechten. Doel is zoveel mogelijk mensen mee te laten ko...

Beleidsnota

Programma Schuldhulpverlening 2016 (Gemeente Amsterdam, 2017)

Het aantal mensen dat in Amsterdam met succes een schuldhulptraject afrond, stijgt. Dat concludeert de gemeente in haar jaarrapportage over 2016. Terwijl de instroom toeneemt, ...

Rapportage

Beleidsplan armoede & schulden 2017-2020 (Gemeente Zutphen, 2017)

Het uitgangspunt van dit armoedebeleid is het voorkomen en bestrijden van (langdurige) sociale uitsluiting van met name kwetsbare burgers en het scheppen van voorwaarden (of he...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar