Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Uit de knoop (Gemeente Rotterdam, 2019)

Armoede in Rotterdam is een groot probleem. Het kan iedereen treffen. Ouderen, zelfstandigen en gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen. Twintig procent van de kinderen i...

Beleidsnota

De touwtjes aan elkaar knopen! (Gemeente Uithoorn, 2019)

Het aanpakken van armoede en schulden begint ermee om te zorgen dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, weten dat die er ook voor hen is. Meer informatie en communicatie d...

Beleidsnota

Reset Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2019)

De schuldhulp aan Rotterdammers gaat op de schop. Met onder meer een perspectieffonds en vroegsignalering wil de gemeente voor eind 2021 15.000 Rotterdammers op een laagdrempel...

Beleidsnota

Kom uit je schuld: de praktijk in Dordrecht (Gemeente Dordrecht, 2019)

De campagne 'Kom uit je schuld is gestart (https://www.komuitjeschuld.nl) Hoe helpt de gemeente Dordrecht mensen met schulden? We vroegen het aan wethouder Peter Heijkoop. Lec...

Video/film

Veel voor een beetje kalender (Gemeente Lansingerland, 2018)

Met de 'Veel voor een beetje kalender' brengt de gemeente Lansingerland het gemeentelijke aanbod op een positieve en laagdrempelige manier onder de aandacht van inwoners die he...

Overig type

waardering

Minimabeleid 2019-2022 (Gemeente Voorschoten, 2018)

Voor u ligt het minimabeleid van de gemeente Voorschoten, één van de beleidsplannen van de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (van de uitvoeringsorganisatie gemeente Leidsc...

Beleidsnota

Minimaal rondkomen (Gemeente Epe, 2017)

Het gemeentebestuur van Epe gaat voor de periode van 2017 tot en met 2020 minimabeleid en schuldhulpverlening in elkaar vlechten. Doel is zoveel mogelijk mensen mee te laten ko...

Beleidsnota

Programma Schuldhulpverlening 2016 (Gemeente Amsterdam, 2017)

Het aantal mensen dat in Amsterdam met succes een schuldhulptraject afrond, stijgt. Dat concludeert de gemeente in haar jaarrapportage over 2016. Terwijl de instroom toeneemt, ...

Rapportage

Beleidsplan armoede & schulden 2017-2020 (Gemeente Zutphen, 2017)

Het uitgangspunt van dit armoedebeleid is het voorkomen en bestrijden van (langdurige) sociale uitsluiting van met name kwetsbare burgers en het scheppen van voorwaarden (of he...

Beleidsnota

'Roermond, samen actief tegen armoede' (Gemeente Roermond, 2016)

De gemeente hanteert een brede definitie van armoede. Armoede wordt om praktische redenen vaak afgebakend op basis van het inkomen. Armoede is echter breder dan alleen inkomens...

Beleidsnota

waardering

Folders en infographics armoedevoorzieningen (Gemeente Almere, Gemeente Gooise Meren, Gemeente Haarlem, Gemeente Venray, 2016)

Ter inspiratie een aantal folders en infographics waarin de voorzieningen en regelingen voor inwoners met een laag inkomen op een rijtje worden gezet.

Folder, Infographic

Armoedebeleid 2016-2020 (Gemeente Hengelo Ov., 2016)

De gemeente Hengelo heeft al jaren een goed armoedebeleid. We kennen een goed pakket van voorzieningen. De vorige beleidsnota bestreek de periode tot en met 2015. Het is dan oo...

Beleidsnota

Armoedebeleid gemeente Losser (Gemeente Losser, 2016)

Allereerst wil de gemeente bestaande regelingen en ondersteuningsmogelijkheden beter een eenvoudiger toegankelijk maken. Daarom worden bepaalde regelingen (vooral de kortingsre...

Beleidsnota

Vroegsignalering en preventie zoek de connectie (Gemeente Lingewaal, 2016)

Griedo Bel is wethouder in de gemeente Lingewaal en bestuurslid van Avres. Hij vertelt in het kort over de werkzaamheden en projecten van Avres en het belang van vroegsignaleri...

Overig type

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019 (Gemeente Schagen, 2016)

Schulden zijn steeds moeilijker op te lossen. Het aantal huishoudens met minimaal één niet-saneerbare schuld is in drie jaar tijd meer dan verdubbeld. Het gaat hier om vorderin...

Beleidsnota

Herijking armoedebeleid, fase 1 (Gemeente Stadskanaal, 2016)

Op basis van landelijke en lokale cijfers wordt vastgesteld hoe groot de groep minima is die in de gevarenzone zijn en wanneer er sprake is van echte armoede. Vrijwel altijd is...

Beleidsnota

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2016-2020 (Gemeente Boxmeer, 2016)

Om de wettelijke taak zo goed mogelijk uit te voeren is gekeken naar de uitwerking van het beleid in de afgelopen jaren zodat verbeterpunten meegenomen kunnen worden in het bel...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar