Programma Schuldhulpverlening 2016

Gemeente(n):Gemeente Amsterdam (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Type(s):Rapportage

 

Het aantal mensen dat in Amsterdam met succes een schuldhulptraject afrond, stijgt. Dat concludeert de gemeente in haar jaarrapportage over 2016. Terwijl de instroom toeneemt, lukt het de gemeente meer mensen succesvol uit te latenstromen, is er minder uitval en daalt het aantal niet-succesvolle trajecten.Amsterdam maakt bij de schuldhulpverlening gebruik van nieuwe, wetenschappelijke inzichten over de impact van schaarste en het functioneren van hersenen. Gebleken is onder meer dat het niet verstandig is mensen die diep in de schulden zitten terug te laten vallen op eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht. In de gemeente Alphen aan den Rijn loopt op dit moment een grote pilot die gebaseerd is op nieuwe, wetenschappelijke inzichten over wat stress voor invloed heeft op gedrag.
Amsterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op vroegsignalering en die aanpak werpt zijn vruchten af. Mensen met financiële problemen zijn sneller in beeld bij schuldhulpverleners. En doordat mensen sneller gevonden worden volstaan vaak lichtere vormen van hulp. Het aantal mensen dat lichtere vormen van financiële hulpverlening krijgt is dan ook gestegen. In 2016 werden 19 duizend bezoeken gebracht aan financiële spreekuren ten opzichte van 15 duizend het jaar ervoor.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !