Participatiewet

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Verwonderzoek (Gemeente Zaanstad, 2018)

Goede oplossingen bedenken om mensen aan het werk en een inkomen te helpen. Dat blijkt één van de meest ingewikkelde en hardnekkige vraagstukken die gemeenten in Nederland kenn...

Onderzoek

Bijblijven in Bronckhorst (Gemeente Bronckhorst, 2018)

Het onderzoek leidt tot een overzicht van digitale vaardigheden voor ouderen om aangehaakt te kunnen blijven op de zorg, in de hoop inzicht te kijgen in de digitale vaardighede...

Beleidsnota

Kwetsbare jongeren van school naar werk (Baan, A.; Zwaveling, E., 2017)

Het doel van het onderzoek is om  handvatten te bieden voor gemeenten en andere organisaties in Nederland voor het oppakken en begeleiden van kwetsbare jongeren naar ...

Handreiking

Convenant Noordoost Brabant helpt kwetsbare jongeren (Noordoost-Brabant, 2017)

  Noordoost Brabant wil gelijke kansen voor de jongeren in hun regio. Om deze ambitie te realiseren, werken onderwijsinstellingen onderling en met gemeenten (sub)regionaa...

Convenant

De burger aan zet (FSU Leeuwarden, 2017)

Hoe waardevol zou het zijn dat kwetsbare burgers met een minimuminkomen zo snel mogelijk op financiële steun kunnen rekenen? Om daarmee  - verdere - geldproblemen of schul...

Overig type

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar