Participatiewet

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Verwonderzoek (Gemeente Zaanstad, 2018)

Goede oplossingen bedenken om mensen aan het werk en een inkomen te helpen. Dat blijkt één van de meest ingewikkelde en hardnekkige vraagstukken die gemeenten in Nederland kenn...

Onderzoek

Bijblijven in Bronckhorst (Gemeente Bronckhorst, 2018)

Het onderzoek leidt tot een overzicht van digitale vaardigheden voor ouderen om aangehaakt te kunnen blijven op de zorg, in de hoop inzicht te kijgen in de digitale vaardighede...

Beleidsnota

De burger aan zet (FSU Leeuwarden, 2017)

Hoe waardevol zou het zijn dat kwetsbare burgers met een minimuminkomen zo snel mogelijk op financiële steun kunnen rekenen? Om daarmee  - verdere - geldproblemen of schul...

Overig type

Convenant Noordoost Brabant helpt kwetsbare jongeren (Noordoost-Brabant, 2017)

  Noordoost Brabant wil gelijke kansen voor de jongeren in hun regio. Om deze ambitie te realiseren, werken onderwijsinstellingen onderling en met gemeenten (sub)regionaa...

Convenant

Kwetsbare jongeren van school naar werk (Baan, A.; Zwaveling, E., 2017)

Het doel van het onderzoek is om  handvatten te bieden voor gemeenten en andere organisaties in Nederland voor het oppakken en begeleiden van kwetsbare jongeren naar ...

Handreiking

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota

Wet banenafspraak (Gemeente Goes, 2016)

Wat je van organisaties en bedrijven vraagt, moet je zelf ook doen. Daarom is de gemeente Goes gestart met een traject om in onze organisatie te kijken of we geschikte werkplek...

Plan van aanpak

waardering

Implementatie Wet banenafspraak & quotum arbeidsbeperkten (Hogeschool van Amsterdam, 2016)

  De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is in 2015 aangenomen. De banenafspraak is tot stand gekomen als onderdeel van het Sociaal akkoord van april 2013 en is ...

Overig type

waardering

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: garantie op een baan met garantiebaan? (Universiteit Utrecht , 2016)

  In deze scriptie zal worden nagegaan of de voorwaarden die gesteld worden aan de garantiebanen een belemmering vormen om de doelstellingen van de Pw te realiseren. De W...

Overig type

Aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020 (AgriFood Capital, 2016)

De aanpak VSV en de aanpak kwetsbare jongeren hebben doelen die gezamenlijk ervoor zorgen dat jongeren die uitgevallen zijn uit het onderwijs terug gaan naar school, jongeren e...

Beleidsnota

Damster Zorgbalie Appingedam (Gemeente Appingedam, 2016)

De Damster Zorgbalie is gerealiseerd door middel van een krachtig samenwerkingsverband tussen de gemeente Appingedam en EZA  (stichting eerstelijnszorg Appingedam). Hierdo...

Folder

waardering

Pilot klantprofielen vullen (Gemeente Zwolle, 2016)

Vijf gemeenten van de arbeidsmarktregio Regio Zwolle, waaronder Zwolle, namen deel aan een pilot om klantprofielen te vullen. Ze kregen ondersteuning van een door de Progr...

Projectbeschrijving

waardering

Good Practice Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) kwetsbare jongeren (Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), 2016)

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) werkt sinds 2015 actief samen met scholen en het UWV om kwetsbare jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (P...

Projectbeschrijving

waardering

Leerwerkplekken in gemeentekantoor (Gemeente Sliedrecht, 2016)

De gemeente Sliedrecht start op 1 januari 2017 met het aanbieden van kleinschalige dagbesteding met leerwerkplekken in het gemeentekantoor van Sliedrecht. Hiervoor ondertekende...

Persbericht / Nieuwsbericht

Nota Nieuw Beschut Werk 2017-2018 (Gemeente Brummen, 2016)

In de nu voorliggende notitie wordt een beleidslijn ten aanzien van de voorziening beschut werk vastgesteld, zodat er duidelijkheid is voor de inwoners van de gemeente Brummen....

Beleidsnota

waardering

Samen aan het werk (Gemeente Almere, Gemeente Dronten, Gemeente Lelystad, Gemeente Noordoostpolder, Gemeente Urk, 2016)

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk ...

Gemeenschappelijke regeling

Aanvliegroute voor invoering Sonar/WBS (Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt, 2016)

Randvoorwaarde voor een goede regionale bediening van werkgevers en werkzoekenden was de invoering van één gezamenlijk systeem: Sonar/WBS. De techniek was er al, maar...

Projectbeschrijving

De participatie van mensen met een arbeidsbeperking binnen de DCMR (DCMR Milieudienst Rijnmond , 2016)

  Door de komst van de participatiewet hebben overheid en werkgevers de wettelijke verplichting om 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De DCMR ...

Overig type

waardering

Discussienota garantiebanen (Gemeente Katwijk, 2016)

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet ziet op (arbeids)participatie voor iedereen en richt zich daarbij specifiek op doelgroepen die op (grote) afstan...

Beleidsnota

Inclusieve arbeidsanalyses vanuit doelgroep (Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen, 2016)

Met acht 'inclusieve arbeidsanalyses' werden bij Umc Radboud onlangs 23 arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking 'gevonden'. Het waren hoogopgeleide mensen uit de d...

Projectbeschrijving


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar