De burger aan zet

Een onderzoek naar het verkorten van de bijzondere bijstandsprocedures voor de Friese gemeenten

 

Organisatie:FSU Leeuwarden
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Participatiewet
Type(s):Overig type

 

Hoe waardevol zou het zijn dat kwetsbare burgers met een minimuminkomen zo snel mogelijk op financiële steun kunnen rekenen? Om daarmee  - verdere - geldproblemen of schuldsituaties te voorkomen. Is het mogelijk om de bijzondere bijstandsprocedure ingrijpend te verkorten? Hoe kunnen de Friese gemeenten een bijdrage leveren aan het terugdringen van hun eigen bureaucratie?: de vaak ontmoedigende procedures waarbij het lang wachten is op een beslissing.

De Friese gemeenten kunnen dat regelen. Als de politieke en bestuurlijke wil er maar is!

Het FSU levert een bijdrage en stimulans om dat voor elkaar te boksen.      

 Eerder in 2010 heeft het FSU aan de Friese gemeenten voorgesteld om - door meer medewerkers beslissingsbevoegdheid te geven - snellere besluitvorming voor minimaregelingen na te streven. Een jaar later hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken het convenant 'Vijf beloften aan de burger' opgesteld, met daarbij de belofte dat bijzondere bijstand binnen zeven werkdagen verstrekt zou worden. De Nationale Ombudsman pleitte er meermaals voor om de wettelijke beslistermijnen niet als gangbare termijnen te hanteren.

Deze verschillende initiatieven hebben helaas niet geleid tot snellere en eenvoudiger procedures.

 Reden voor het FSU om aan studente HBO Rechten Sharona Vallinga opdracht te geven voor een praktijkgericht juridisch onderzoek, in het kader van haar afstuderen aan de NHL.  De opdracht was om te bekijken of en hoe de Friese gemeenten hun besluitvorming kunnen versnellen. Het onderzoek werd toegespitst op de procedure rond de bijzondere bijstand. Van de 24 gemeenten werkten er 16 mee aan het onderzoek. De resultaten zijn verwerkt in het rapport "De burger aan zet".

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !