Kwetsbare jongeren van school naar werk

Praktijk gericht onderzoek in de regio Noord-Limburg

 

Organisatie:Baan, A.; Zwaveling, E.
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Participatiewet
Type(s):Handreiking

 

Het doel van het onderzoek is om  handvatten te bieden voor gemeenten en andere organisaties in Nederland voor het oppakken en begeleiden van kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt. We hebben dit onderzocht door succesfactoren die in de literatuur genoemd worden om dit doel te bereiken, te toetsen aan de hand van het casuïstiek in Noord-Limburg, waar veel van deze succesfactoren al in de praktijk worden toegepast onder sturing van de netwerkorganisatie Baanwijs.

 In het onderzoek zijn de ervaringen van dertig jongeren die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd en de verschillende routes die zij daarbij hebben doorlopen, in kaart gebracht. De gesprekken die we hebben gevoerd met de jongeren zelf, waarin we hen gevraagd hebben wat hen heeft geholpen op hun route en wat juist niet, vormen de basis van het onderzoek. We hebben onze bevindingen vervolgens voorgelegd aan een focusgroep met vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken partijen (werkgevers, onderwijs, UWV en gemeenten) en aan ouders van de jongeren. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van ZonMw.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !