Bouwregelgeving

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Welstandsnota Groningen (Gemeente Groningen, 2018)

De welstandsnota heeft als doel om de welstandsbeoordeling binnen een inhoudelijk en objectief kader te plaatsen, waarmee de rechtszekerheid van initiatiefnemers wordt. Da...

Beleidsnota

Welstandsnota Beek 2018 (Gemeente Beek, 2018)

Met het nieuwe welstandsbeleid wordt beoogd om het toezicht op de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente te optimaliseren en de procedures inzichtelijker te maken. De welsta...

Beleidsnota

Welstandsnota Bodegraven-Reeuwijk (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, 2017)

Bodegraven-Reeuwijk is een gemeente midden in het Groene Hart met een schat aan gebouwen. Naast het koesteren van de waardevolle panden, wil de gemeente ook ruimte bieden om te...

Beleidsnota

Welstandsnota Delft (Gemeente Delft, 2016)

Delft is een van de mooiste steden van Nederland en vanwege haar historisch karakter van de binnenstad voor velen een bezoek waard. Het is ook aantrekkelijk om er te verblijven...

Beleidsnota

Welstandsnota Ommen (Gemeente Ommen, 2015)

De welstandsnota van de gemeente Ommen anticipeert op veranderende regelgeving, dereguleert door het aanwijzen van welstandsvrije gebieden en draagt bij aan de instandhoud...

Beleidsnota, Raadsstuk

Welstandsnota Zuidplas (Gemeente Zuidplas, 2015)

Zuidplas heeft er voor gekozen om meer gebieden welstandsvrij te maken. Daarbij hanteert ze het principe van 'welstandsvrij tenzij...'. Dat betekent dat de gemeente in principe...

Beleidsnota

Welstand in Almere (Gemeente Almere, 2015)

Met de welstandsnota  maakt Almere een radicale ommezwaai in het tot nu toe gevoerde welstandsbeleid. Het uitgangspunt is dat Almere welstandsvrij wordt, tenzij het gaat o...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1115 praktijkvoorbeelden beschikbaar