Welstandsnota Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente(n):Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Bouwregelgeving
Type(s):Beleidsnota

 

Bodegraven-Reeuwijk is een gemeente midden in het Groene Hart met een schat aan gebouwen. Naast het koesteren van de waardevolle panden, wil de gemeente ook ruimte bieden om te ontwikkelen, te verbouwen of andere aanpassingen aan bijvoorbeeld woningen of bedrijfsgebouwen aan te brengen. De welstandsnota die van toepassing was vanaf de fusie tussen de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk werd als erg omvangrijk en onoverzichtelijk ervaren. Vandaar dat deze nieuwe nota compact en direct duidelijk is welk welstandsregime binnen welk gebied of op welk perceel wordt gehanteerd. Met deze welstandsnota kan de procedure om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning, sneller en gemakkelijker doorlopen worden.

 

Waarom is er een welstandsnota?

In de welstandsnota staan de regels die er voor zorgen dat (nieuwe) gebouwen of objecten binnen de omgeving passen. Aan de hand van deze nota toetst de dorpsbouwmeester of ingediende bouwplannen en -initiatieven bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk passend zijn in de omgeving

.

De welstandsnota van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is onderverdeeld in meerdere welstandsgebieden; (historische) dorpskernen, landelijk gebied, Plassengebied, woongebieden en bedrijventerreinen. Per gebied zijn welstandscriteria opgesteld met het daarbij behorende beoordelingsniveau. Er zijn drie beoordelingsniveaus: 'bijzonder', 'gewoon' en 'soepel'. Bij 'soepel' wordt veel ruimte geboden voor bouwen en verbouwen (bijvoorbeeld in woonwijken en bedrijventerreinen). Bij gebieden met het niveau 'bijzonder', zoals historische kernen en het Plassengebied, ligt de nadruk op het behoud van het aanwezige beeld.


Deze nota is niet achter een bureau tot stand gekomen, maar is het resultaat van een proces waarbij input is geleverd door betrokkenen buiten het gemeentehuis zoals Deze , architecten, lokale cultuurhistorici en vertegenwoordigers van dorps- en wijkteams. Ook met de gemeenteraad is gekeken wat en welke werkwijze het beste aansluit bij Bodegraven-Reeuwijk. Deze praktische, goed leesbare en uitnodigende nota is het resultaat van dit proces. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !