Welstandsnota Delft

Gemeente(n):Gemeente Delft (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Bouwregelgeving
Type(s):Beleidsnota

 

Delft is een van de mooiste steden van Nederland en vanwege haar historisch karakter van de binnenstad voor velen een bezoek waard. Het is ook aantrekkelijk om er te verblijven en er te wonen en te werken. Stadsschoon is onlosmakelijk verbonden met het karakter van Delft.


Het welstandstoezicht gaat bij uitstek over de schoonheid van stad en land. Het gaat dus over esthetische aspecten van het exterieur van gebouwen, als wezenlijk onderdeel van het streven naar ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt gelet op de schoonheid van het gebouw zelf en op de relatie van het gebouw met zijn omgeving. Ruimtelijke kwaliteit heeft met name betrekking op de verschijningsvorm en plaatsing van gebouwen en objecten binnen een stedenbouwkundige context. Het uiterlijk en de plaatsing van een nieuw bouwwerk moet tenminste aan redelijke eisen van welstand voldoen (maar meer mag ook).

 

Deze welstandsnota wil vooral duidelijkheid scheppen over de inhoud van de welstandstoets. De toets is gebaseerd op 3 algemene criteria . De criteria hebben betrekking op alle bouwinitiatieven. Er worden met 3 onderling verschillende welstandsniveaus onderscheiden, die variëren van bijzonder welstandsniveau tot welstandsluw niveau (zie hoofdstuk 4.2) Deze niveaus corresponderen met 3 verschillende gebieden van Delft.



 

Meer informatie

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !