Welstandsnota Groningen

Gemeente(n):Gemeente Groningen (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Bouwregelgeving
Type(s):Beleidsnota

 

De welstandsnota heeft als doel om de welstandsbeoordeling binnen een inhoudelijk en objectief kader te plaatsen, waarmee de rechtszekerheid van initiatiefnemers wordt. Daarnaast waarborgt de welstandsnota de kwaliteit van de welstandstoetsing en biedt deze samenhang in gemeentelijk beleid dat zich richt op de kwaliteit van het stadsbeeld

 

Met welstand kan de gemeente invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de architectuur, het materiaalgebruik en de kleuren van een bouwwerk. Zowel van nieuwe gebouwen als van verbouwingen van bestaande bouwwerken. Ook wordt gekeken naar of en hoe een gebouw in zijn omgeving past. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !