Huisvesting arbeidsmigranten

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015 (Gemeente Heerhugowaard, 2015)

Sinds een aantal jaren werken de gemeenten in de regio West-Friesland binnen het project Kompas samen om de illegale huisvesting van arbeidsmigranten aan te pakken. Geïnspireer...

Beleidsnota

waardering

Beleidsnota Huisvesting arbeidsmigranten (van binnen de EU) (Gemeente Winterswijk, 2015)

  De groep buitenlandse werknemers is zeer divers, van seizoensgebonden arbeid, verblijf enkele maanden, tot hoogopgeleide werknemers die zich voor minimaal een paar jaar...

Beleidsnota

waardering

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten (Gemeente Deurne, 2015)

In veel Brabantse gemeenten wordt een deel van de werkgelegenheid ingevuld door buitenlandse werknemers, zogenaamde arbeidsmigranten. Ook de gemeente Deurne heeft te maken met ...

Beleidsnota

Algemene beleidsuitgangspunten huisvesting (tijdelijke) arbeidskrachten (Gemeente Peel en Maas, 2014)

In de regio Noord Limburg wordt een deel van de huidige werkgelegenheid ingevuld door tijdelijke arbeidskrachten. Deze werknemers zijn vooral afkomstig uit de nieuwe EU-lidstat...

Raadsstuk

Beleidsregels 'Voorwaarden huisvesting arbeidsmigranten' gemeente Oss (Gemeente Oss, 2014)

De laatste tijd neemt het aantal initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten toe. De gemeente staat in beginsel niet afwijzend tegenover deze initiatieven. In een afzond...

Beleidsnota

Huisvesting arbeidsmigranten (Gemeente Best, 2014)

het is primair de taak van werkgevers en arbeidsbemiddelaars om voor arbeidsmigranten die zij naar Nederland halen goede omstandigheden te creëren. De overheid hoort daarbij to...

Beleidsnota

Uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten (Gemeente Drechterland, 2014)

Uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten. De gemeente Drechterland kent beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Deze is vastgesteld op 24 ju...

Beleidsnota

Huisvesting arbeidsmigranten : 10 praktijkvoorbeelden (Aedes; Vereniging van woningcorporaties, 2013)

Nederland telt een groot aantal arbeidsmigranten en daarvoor is meer en betere huisvesting nodig. Steeds meer corporaties gaan hiermee aan de slag. De Aedes-publicatie Huisvest...

Beleidsnota

Huisvesting van arbeidsmigranten (Gemeente Waalwijk, 2013)

Waalwijk erkent dat mensen die hier werken ook aanspraak mogen maken op fatsoenlijke huisvesting en ziet het aldus: tijdelijk werk en dus ook een tijdelijk (t)huis: werken is o...

Beleidsnota

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten (Gemeente Horst aan de Maas, 2013)

In deze notitie staan de huisvestingsmogelijkheden van arbeidsmigranten in de gemeente Horst aan de Maas. De basis van de notitie is samen opgesteld met de gemeenten in de regi...

Beleidsnota

waardering

Ruimtelijke voorwaarden huisvesting EU-arbeidsmigranten (Gemeente Hoorn, 2013)

EU-arbeidsmigranten zijn van grote economische betekenis voor Hoorn en de regio. De werknemers hebben recht op goede woon- en leefomstandigheden. Voor de huisvesting zijn de we...

Beleidsnota

Woningbouwprojecten voor arbeidsmigranten (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Den Haag, Gemeente Steenbergen, 2013)

De afgelopen jaren zijn er diverse goede en betaalbare huisvestingsprojecten voor speciale aandachtsgroepen gerealiseerd in Nederland, waarbij ook op een goede manier met klach...

Video/film


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1647 praktijkvoorbeelden beschikbaar