Leegstand en herbestemming

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Leegstand in breder verband: kansen pakken met beleid (Gemeente Heerlen, 2016)

De positie die de gemeente heeft in het oplossen van de leegstand, is zeer beperkt. Toch is niets doen geen optie. Wanneer leegstand erg zichtbaar en voelbaar wordt, met name a...

Beleidsnota

Transformatie zorgvastgoed: tien praktijkvoorbeelden (Platform31, 2015)

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg is voor de leegkomende verzorgingshuizen een nieuwe vastgoedstrategie nodig. In de studie Transformatie zorgvastgoed heeft Platfor...

Onderzoek

Leegstand en herbestemming (Gemeente Doetinchem, 2014)

De voortgangsrapportage Aanpak Leegstand is vastgesteld. Er zijn een paar speerpunten voor 2015 benoemd zoals het invoeren van de leegstandsverordening en de aanpak van verwaar...

Beleidsnota

Bouwen en wonen in eigen hand: Case Assen (Gemeente Assen, 2014)

In Assen staat een gebouw van 60 jaar oud met 18 appartementen met veel achterstallig onderhoud. De oppervlak per appartement is 55 m2. Aan de hand van een meerjaren onderhouds...

Persbericht / Nieuwsbericht

Wij-landen (Gemeente Hengelo Ov., 2013)

Hengelo heeft verschillende terreinen die in de wacht staan. Ze wachten op bezoekers. Wachten om bebouwd te worden. Wachten om gebruikt te worden. De terreinen wachten vaak op ...

Overig type, Website


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1647 praktijkvoorbeelden beschikbaar