Leegstand en herbestemming

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Leegstand in breder verband: kansen pakken met beleid (Gemeente Heerlen, 2016)

De positie die de gemeente heeft in het oplossen van de leegstand, is zeer beperkt. Toch is niets doen geen optie. Wanneer leegstand erg zichtbaar en voelbaar wordt, met name a...

Beleidsnota

Transformatie zorgvastgoed: tien praktijkvoorbeelden (Platform31, 2015)

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg is voor de leegkomende verzorgingshuizen een nieuwe vastgoedstrategie nodig. In de studie Transformatie zorgvastgoed heeft Platfor...

Onderzoek

Leegstand en herbestemming (Gemeente Doetinchem, 2014)

De voortgangsrapportage Aanpak Leegstand is vastgesteld. Er zijn een paar speerpunten voor 2015 benoemd zoals het invoeren van de leegstandsverordening en de aanpak van verwaar...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1145 praktijkvoorbeelden beschikbaar