Leegstand en herbestemming

voortgangsrapportage

 

Gemeente(n):Gemeente Doetinchem (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2014
Onderwerpen:Leegstand en herbestemming
Type(s):Beleidsnota

 

De voortgangsrapportage Aanpak Leegstand is vastgesteld. Er zijn een paar speerpunten voor 2015 benoemd zoals het invoeren van de leegstandsverordening en de aanpak van verwaarlozing leegstaande panden. Tegelijkertijd wordt er bekeken of er meer maatwerk mogelijk is op het gebied van regelgeving. De gemeente zet ook in op samenwerking binnen de regio Achterhoek om leegstand te bestrijden. Tenslotte blijft er veel aandacht voor particuliere initiatieven die er toe kunnen bijdragen om de leegstand aan te pakken.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !