Prestatieafspraken woningmarkt

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Prestatieafspraken met Woonzorg Nederland 2019 (Gemeente Hoogeveen, 2018)

Het college heeft voor 2019 prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Woonzorg Nederland. De Woningwet schrijft voor dat bij gemeentelijk vastgesteld woonbeleid de w...

Contract/overeenkomst

Prestatieafspraken Wonen gemeente Loppersum 2018 (Gemeente Loppersum, 2017)

In regionaal Eemsdelta-verband hebben gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties regionale afspraken gemaakt. Voor de gemeente Loppersum zijn de afspraken uit het  reg...

Beleidsnota

Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2017 Eemsmond (Gemeente Eemsmond, 2016)

De woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Eemsmond gaan nauwer samenwerken. Ze ondertekenden op 1 december de gezamenlijke Prestatieafspraken Volkshuisvesting. ...

Beleidsnota

waardering

Prestatieafspraken 2017 Gemeente Bloemendaal (Gemeente Bloemendaal, 2016)

In de prestatieafspraken zijn de doelstellingen en samenwerkingsafspraken voor de periode 2017-2021 vastgelegd. Daarbij is vastgelegd welke concrete inspanningen alle partijen ...

Beleidsnota

Wonen en wijken in Maastricht in 2017 (Gemeente Maastricht, 2016)

Prestatieafspraken tussen de gemeente Maastricht, de Maastrichtse woningcorporaties en hun huurdersbelangenverenigingen. Het onderliggende doel van de afspraken is dat alle bew...

Beleidsnota

Prestatieafspraken 2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 2016)

Prestatieafspraken 2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, De Waakvlam en Ymere.  In het ondertekende document staan de gemaakte afspraken, wordt uitgelegd hoe ...

Beleidsnota, Contract/overeenkomst

Prestatieafspraken Wonen 2017-2019 Gemeente Utrechtse Heuvelrug (Gemeente Utrechtse Heuvelrug, 2016)

In dit document, Prestatieafspraken Wonen 2017 tot en met 2019, zijn de prestatieafspraken vastgelegd die de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen en woni...

Contract/overeenkomst


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1089 praktijkvoorbeelden beschikbaar