Wonen, begeleiding en zorg

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Wonen in de luwte (Gemeente Heerde, 2019)

In de kern Wapenveld van de gemeente Heerde wordt nu gestart met de bouw van het project Wonen in de Luwte: een kleinschalige begeleid woonvoorziening met tien woningen en een ...

Projectplan

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota

Kansrijk wonen (Gemeente Harderwijk, Gemeente Nunspeet, Gemeente Oldebroek, 2017)

Stichting Kansrijk Wonen biedt jongeren die risico lopen te gaan zwerven of dreigen uit te vallen ondersteuning in de vorm van woonruimte, coaching en netwerkondersteuning. De ...

Handreiking, Persbericht / Nieuwsbericht

Visie opvang en beschermd wonen Parkstad (Parkstad Limburg, 2017)

In 2015 heeft de Adviescommissie toekomst beschermd wonen, een landelijke commissie waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd waren onder voorzitterschap van Erik Dannenb...

Beleidsnota

Langer thuis wonen in regio Rivierenland (Gemeente Buren, Gemeente Culemborg, Gemeente Geldermalsen, Gemeente Lingewaal, Gemeente Maasdriel, Gemeente Neder-Betuwe, Gemeente Neerijnen, Gemeente Tiel, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente Zaltbommel, 2016)

Regio Riviernland heeft in haar regiocontract aangegeven dat zij het langer zelfstandig thuis blijven wonen wil bevorderen. Het 'opplussen'van woningen is daarbij één van de mo...

Evaluatie

Evaluatie Woonbewust Foodvalley (Gemeente Ede, Gemeente Nijkerk, Gemeente Renswoude, Gemeente Rhenen, Gemeente Scherpenzeel, Gemeente Veenendaal, Gemeente Wageningen, 2016)

Het beleid van de overheid is erop gericht dat senioren zolang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Zeven van de acht gemeenten in de regio Foodvalley zijn daarom...

Evaluatie

Uitvoeringsplan Wonen, Wonen & Zorg, Woonladder (Gemeente Buren, Gemeente Culemborg, Gemeente Geldermalsen, Gemeente Lingewaal, Gemeente Maasdriel, Gemeente Neder-Betuwe, Gemeente Neerijnen, Gemeente Tiel, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente Zaltbommel, 2016)

Veel vraagstukken op het gebied van wonen en leven zijn niet aan gemeentegrenzen gebonden. Daarom werken de gemeenten via Regio Rivierenland samen aan  de volgende onderwe...

Persbericht / Nieuwsbericht, Uitvoeringsprogramma

Samenwerking bij Wonen, welzijn en zorg in Zwolle (Gemeente Zwolle, 2016)

Samenwerken is in Zwolle verankerd in de cultuur. Met het programma WWZ038 zorgen corporaties, zorgorganisaties en de gemeente dat inwoners met of zonder ondersteuning zelfstan...

Overig type

Mijn thuis in Oude IJsselstreek (Gemeente Oude IJsselstreek, 2016)

Is mijn huis nog geschikt als ik straks ouder ben en beperkingen krijg? De gemeente Oude IJsselstreek stimuleert inwoners om daar op tijd over na te denken. Vrijwilligers, wijk...

Overig type, Website

Monitor Wonen-Zorg Provincie Gelderland 2016 (Provincie Gelderland, 2016)

  Deze rapportage is de weerslag van een onderzoek in de provincie Gelderland naar de ontwikkeling van vraag en aanbod op het gebied van wonen met zorg. Het onderzoek hee...

Beleidsnota

Krachtig verbonden (Gemeente Sluis, 2015)

  Het doel van deze visie is om de hoofdlijnen van het ruimtelijk-economisch en sociaal-maatschappelijk beleid helder vast te leggen en hiermee een koers te kunnen bepale...

Beleidsnota

Vertrouwd wonen (Gemeente Duiven, Gemeente Westervoort, 2015)

De gemeenten Duiven en Westervoort zijn samen met woningcorporatie Vivare gestart met het project Vertrouwd Wonen. Vertrouwd Wonen informeert de senioren (55+) van Duiven en We...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Mien aigen hoes: het verhaal van daklozen in Groningen (Gemeente Groningen, 2015)

Om als dakloze je leven weer op de rails te krijgen is rust nodig; woonruimte. In Groningen werken verschillende organisaties samen in het project Mien aigen hoes. Met vrijheid...

Overig type

Samenwerkingsovereenkomst Opstapwoningen (Gemeente Apeldoorn, 2015)

Woningcorporaties, zorgorganisaties en de gemeente Apeldoorn hebben de gezamenlijke opgave om cliënten die intramuraal wonen (onder meer vanwege verslaving, psychiatrische prob...

Contract/overeenkomst

Gedragscode Beschermd Wonen Twente (Regio Twente, 2015)

De decentralisaties en transformaties leiden tot grote veranderingen in de wijze waarop zorg en ondersteuning worden georganiseerd.  Dat geldt ook voor beschermd wonen. In...

Beleidsnota

Beleidsregels beschermd wonen 2016 (Gemeente Oss, 2015)

Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Verordening maatschappelijke ondersteuning Oss 2016 en het Besluit...

Beleidsnota

Transformatie zorgvastgoed: tien praktijkvoorbeelden (Platform31, 2015)

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg is voor de leegkomende verzorgingshuizen een nieuwe vastgoedstrategie nodig. In de studie Transformatie zorgvastgoed heeft Platfor...

Onderzoek

Inspirerend wonen in Eindhoven (Gemeente Eindhoven, 2015)

Inspirerend wonen in een voormalig verzorgingshuis. Dat doen arbeidsmigranten, ouderen en jongeren in de 190 zelfstandige appartementen van De Genderhof in Eindhoven. Juist dez...

Persbericht / Nieuwsbericht

Doorstroming in Utrecht (Gemeente Utrecht, 2015)

In 2013 hebben de Utrechtse corporaties, verenigd in de STUW, en de gemeente Utrecht besloten werk te maken van doorstroming van oudere huurders uit grote woningen. Hiervoor zi...

Evaluatie

Langer thuis wonen met domotica in Noord-Holland (Gemeente Hoorn, 2015)

Zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven in Noord-Holland noord willen gezamenlijk ten minste 1.000 woningen in Noord-Holland noord voorzien van betaalbare technisch...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

HeerenveenHelpt! (Gemeente Heerenveen, 2015)

HeerenveenHelpt.nl: Voor tips en informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in uw buurt. Helpen en geholpen worden, dat maakt onze samenleving een stukje fijner. De ...

Website

Convenant WMO met Wonen Limburg (Gemeente Venray, 2015)

Convenant WMO met Wonen Limburg vestiging Venray en gemeente Venray. Zij overwegen om gezamenlijke afspraken te maken met betrekking tot prestatieveld 6 van de Wet maatsch...

Convenant

Op eigen kracht thuis in Raalte (Gemeente Raalte, 2015)

De Kr8 van Raalte is een campagne waarin de gemeente Raalte samenwerkt met diverse organisaties om inwoners te helpen zo lang mogelijk en op eigen kracht zelfstandig te zijn. D...

Folder

waardering

Langer blijven wonen in Oost Gelre (Gemeente Oost Gelre, 2015)

We willen allemaal een veilig en comfortabel huis. Wat kleine aanpassingen in de woning kunnen wonderen doen om uw woonomgeving een stuk veiliger te maken. Naast het stimuleren...

Formulier, Website

Lang zult u wonen (Gemeente Hellendoorn, Gemeente Hengelo Ov., Gemeente Kampen, Gemeente Wierden, Gemeente Zwolle, 2015)

Met Lang zult u wonen adviseert de gemeente Hengelo over wat burgers zelf kunnen doen om hun huis zo te veranderen dat zij er veilig en comfortabel oud kunnen worden. Dat kan z...

Overig type, Website


Eerste Vorige 1 2 Volgende Laatste 

 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1089 praktijkvoorbeelden beschikbaar