Woonbeleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Woonvise Cranendonck 2018-2030 (Gemeente Cranendonck, 2018)

In de strategische visie van gemeente Cranendonck is wonen benoemd als het belangrijkste thema. Iedere inwoner heeft ermee van doen. Iedereen heeft recht op een fijn thuis in e...

Visie

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in goede banen (Gemeente Nunspeet, 2018)

Burgemeester en wethouders van Nunspeet hebben onlangs een beleidsnota CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) vastgesteld. In de nota is vastgelegd hoe de gemeente met...

Beleidsnota

Actieplan meer middeldure huur 2017-2025 (Gemeente Amsterdam, 2017)

Middeldure huurwoningen zijn woningen met een huur tussen de € 710,68 en € 971. In Amsterdam zijn relatief weinig middeldure huurwoningen, in 2015 was 5,6% van de woningvoorraa...

Beleidsnota

Nota woningbouw 2017-2021 (Gemeente Rijssen-Holten, 2017)

De Nota Woningbouw 2017 t/m 2021 "Evenwichtig Groeien" is de actualisatie van de Nota Woningbouw 2014 t/m 2020. Om te komen tot deze actualisatie zijn de woningbouwontwikkeling...

Beleidsnota

Woonvisie Drechtsteden 2017-2031 (Drechtsteden, 2017)

  Begin juli 2017 heeft het Drechtstedenbestuur de concept-Woonvisie vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen/reacties van gemeenteraden en externe partijen. Nadien zi...

Beleidsnota

Actieplan Middenhuur (Gemeente Utrecht, 2017)

Door de blijvende vraag naar middenhuurwoningen, een woningmarkt onder hoge druk en daardoor schaarste blijft de ontwikkeling van de voorraad middenhuurwoningen een complexe op...

Beleidsnota

Samen aan de slag (Gemeente Lelystad, 2016)

Het college van Lelystad heeft de definitieve versie van de Woonvisie 2016-2020 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De afgelopen tijd is intensief gewerkt aan de t...

Beleidsnota

waardering

Meewerkend Boxtel (Gemeente Boxtel, 2016)

De gemeente voert op het terrein van wonen binnen de gemeente Boxtel de regie. Zij is uiteindelijk verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van het beleid. Daarbij zij...

Beleidsnota

Woonvisie Maassluis 2016-2020 (Gemeente Maassluis, 2016)

In de woonvisie legt de gemeente de ontwikkelrichting voor het beleidsterrein Wonen vast.  De Woonvisie doet dus uitspraken over de gehele gemeente Maassluis en alle inwon...

Visie

Nota Wonen 2016-2020 (Gemeente Lingewaard, 2016)

De 'nota wonen 2016-2020' beschrijft het woonbeleid van de gemeente Lingewaard voor de periode 2016-2020. De nota vormt het kader om samen met onze partners er voor te zorgen d...

Beleidsnota

Een woonvisie voor Bodegraven-Reeuwijk (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, 2015)

In de woonvisie legt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk haar visie op wonen vast voor de periode 2015 tot 2020. De gemeente heeft niet eerder een woonvisie opgesteld. Er zijn drie...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Groeien in kwaliteit : woonvisie 2015-2019 (Gemeente Borsele, 2015)

De Woonvisie 2015 - 2019 is opgesteld om het prettig wonen in de gemeente Borsele te bevorderen en om samenwerking met interne en externe partijen op een goede m...

Visie

waardering

Samen verder met Zaans Mozaiek (Gemeente Zaanstad, 2015)

  In de afgelopen jaren is samen met de  woonpartners hard gewerkt om het wonen in Zaanstad te verbeteren. De indruk bestaat dat de gemeente goed op weg is met ...

Beleidsnota

waardering

Woonvisie Oldambt 2015-2020 (Gemeente Oldambt, 2015)

Deze visie geeft een blik op de korte en lange termijn weer (van visie naar de te maken lokale afspraken en lokale vertaling van de regionale afspraken). De stip op de horizon ...

Visie

Woonvisie Eindhoven (Gemeente Eindhoven, 2015)

  De Woonvisie geeft aan hoe wonen bijdraagt aan de ambities van Eindhoven en voor welke uitdaging en opgaven de stad staat. Ze beschrijft het belang van een aantrekkeli...

Beleidsnota

Actualisering woonvisie Utrecht (Gemeente Utrecht, 2015)

Deze actualisering van de woonvisie is uitdrukkelijk geen alomvattende woonvisie, maar benadrukt vijf prioriteiten. Deze prioriteiten zijn gekozen op basis van de huidige ontwi...

Visie

Woonvisie Eemnes 2015 (Gemeente Eemnes, 2015)

De Woonvisie Eemnes 2015 beschrijft de woningmarkt anno 2015 en de ontwikkelingen en knelpunten in de regio en Eemnes op het vlak van vraag en aanbod. Dynamiek en doorgroe...

Visie

Thuis in Putten : woonvisie 2015-2020 (Gemeente Putten, 2015)

De regiogemeenten op de Noord-Veluwe hebben de 'Woonvisie Regio Noord-Veluwe 2014' opgesteld, welke de kapstok is voor het lokale woonbeleid. De lokale uitwerking van de gemeen...

Visie

waardering

Woonvisie Eersel 2015 (Gemeente Eersel, 2015)

De woningmarkt is sterk veranderd de afgelopen 5 jaar, de verkoop van woningen is gestagneerd, de kredietverstrekking is aan banden gelegd, de bouwproductie wordt getemporiseer...

Visie

Woonvisie Middelburg 2016-2020 (Gemeente Middelburg, 2015)

Middelburg wil graag een aantrekkelijk woongebied blijven voor haar huidige en toekomstige inwoners en zoekt naar een gezonde balans tussen nieuwbouw en de bestaande voorr...

Visie

Woonvisie Nieuwegein 2015 (Gemeente Nieuwegein, 2015)

Het doel van de woonvisie is om iedereen prettig te laten wonen in Nieuwegein en woonwensen en woningbehoefte van de inwoners zoveel mogelijk te realiseren binnen onze gemeente...

Visie

Woonvisie Landerd 2015-2019 (Gemeente Landerd, 2015)

De visie formuleert ambities en beleid en benoemt maatregelen gerelateerd aan wonen. De woonvisie is het kader waarbinnen met andere partijen wordt gewerkt om de kernen evenwic...

Visie

Samen aan de slag op de nieuwe woningmarkt (Gemeente Zoetermeer, 2015)

Na de inleiding, die vooral ingaat op het 'waarom' van de nieuwe woonvisie, volgt een hoofdstuk met de titel 'samen aan de slag'. Hierin benadrukt de gemeente dat de woonvisie ...

Visie

Woonagenda Aalsmeer 2016-2020 (Gemeente Aalsmeer, 2015)

In de Woonvisie is de volgende missie opgenomen: Het is goed wonen in Aalsmeer en dat willen we zo houden. Kwaliteit staat voorop. Die moet ook bereikbaar zijn voor mensen voor...

Visie

Regionale woonvisie Land van Heusden en Altena (Gemeente Aalburg, Gemeente Werkendam, Gemeente Woudrichem, 2015)

Deze regionale woonvisie is een gezamenlijk product van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem en de corporaties Stichting Woonlinie, Woonservice Meander en Woonstichtin...

Visie

waardering


Eerste Vorige 1 2 Volgende Laatste 

 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1092 praktijkvoorbeelden beschikbaar